Du er her: Student.no > Dokumenter > Bestilling av reise og overnatting i NSO

Bestilling av reise og overnatting i NSO

For at du som tillitsvalgt skal slippe å legge ut for alle reiseutgifter selv, har NSO inngått avtale med reisebyrået Travellink. Der kan du bestille dine egne flybilletter og overnatting som NSO faktureres for. Du har selv ansvar for å bestille reisen tidlig, og senest to uker før avreise, slik at det blir rimeligst mulig.

Reglene for å få refundert utgifter til reise og overnatting er bestemt av økonomireglementet.

Innhold

Bestille flybilletter

Reisen bestilles via:

travellinkcorporate.no/nso

Tillitsvalgt med personlig bruker

Når du er valgt til et verv i NSO mottar du en epost med et personlig brukernavn og passord til Travellink, hvor du bestiller dine reiser i tilknytning til ditt tillitsvalgtarbeid i NSO.

Hvis du er oppnevnt av NSO til et eksternt verv (for eksempel i Universitets- og høyskolerådet) kan du sende en forespørsel til nso@student.no hvis du har behov for å bruke Travellink i forbindelse med vervet ditt.

Medlemslag med felles bruker

Medlemslag kan bestille billetter på vegne av sine egne tillitsvalgte som skal delta på NSO-arrangement. Ledere og nestledere får ikke personlige brukere.

Samtlige medlemslag har et brukernavn på formen [institusjonsforkortelse]@student.no. For eksempel ntnu@student.no. E-post til disse adressene videresendes til medlemslagets egen e-post.

NB. Fordi medlemslag-brukeren ikke er personlig alltid «Bestill for andre»-funksjonen benyttes inne på Travellink, slik at navnet på den som skal reise kommer på billetten.

Etter å ha logget inn på Travellink med medlemslagets bruker, klikker en lenken «Bestill for andre» og der etter på knappen «Legg til gjest». En kan bestille for flere reisende samtidig ved å klikke tilsvarende antall ganger på «Legg til gjest». Skriv navn på alle reisende mot slutten av bestillingen. Det går an bestille for inntil 6 personer om gangen.

Ved bestilling av billetter til grupper på 10 stykker eller flere, er det best å ringe Travellink på 81 55 84 80 og spørre om gruppereise. Gruppereiser kan være billigere enn å bestille vanlige billetter.

Glemt passord

Hvis du glemmer passordet ditt kan du få et nytt ved å gå til travellinkcorporate.no/nso, klikke «Glemt passord» og skrive e-postadressen din. Medlemslag må skrive e-posten på formen [institusjonsforkortelse]@student.no, for eksempel ntnu@student.no

Gi beskjed til nso@student.no hvis du får feilmelding om at brukeren ikke finnes.

Ungdomsbilletter

Hvis du er under 26 år, og skal fly med SAS eller Widerøe (ikke Norwegian), kan du få ungdomsbilletter hos Travellink. Da må du først skrive fødselsdato i reiseprofilen din. Under selve bestillingen skriver du «Ønsker ungdomsbillett» i feltet «Tilleggsinformasjon».

Fordi Travellink må behandle bestillinger av ungdomsbilletter, må du bestille slike billetter mens Travellink har kontortid hverdager mellom kl. 8.00 og kl. 16.00.

Finner du ikke riktige billetter?

Travellink skal alltid tilby de samme reisene og prisene som flyselskapene selv tilbyr. Hvis du likevel ikke finner det du ser etter må du ringe Travellink på 81 55 84 80, så hjelper de deg.

Kostnadssted

Når du bestiller billetter eller overnatting må du skrive rett kostnadssted under bestillingen hos Travellink, slik at reisen blir riktig kostnadsført hos oss.

Kostnadssted spesifiserer din tilhørighet til NSO. For eksempel «FFPK» hvis du er medlem av fag- og forskningspolitisk komite.

Kostnadssted 2 spesifiserer hvilket arrangement du skal delta på. For eksempel «Høstkonferansen».

Se liste over hva du skal skrive som kostnadssted.

Innsjekking av bagasje

Alle billetter med SAS, Widerøe og Norwegian inkluderer innsjekking av bagasje når du bestiller gjennom Travellink.

Hos andre flyselskap kommer det som regel opp alternativ for den samme reisen både med og uten inkludert bagasje. Priser som ikke inkluderer bagasje er markert med en koffert med en rød strek over. Hvis du ikke får et alternativ som inkluderer bagasje, kan du uansett sjekke inn bagasje ved å betale et mellomlegg på flyplassen.

Reservere hotell

I forbindelse med konferanser og andre NSO-arrangement som du har meldt deg på, organiserer vi overnatting for deg.

NSO refunderer utgifter du har til overnatting i forbindelse med verv du er oppnevnt til. Husk å alltid velge det rimeligste alternativet, og benytt om mulig dobbeltrom hvis dere er flere som skal overnatte. Bestill alltid overnatting tidligst mulig, og senest to uker i forveien.

Ring oss på 22 04 49 70 (hverdager 9-16) eller send en e-post til nso@student.no for å få tilgang til NSOs avtalepriser med Thon Hotel, eller hvis du vil at vi skal legge inn en reservasjon på overnatting for deg.

Viktig å vite

  • Ring kundeservice på 81 55 84 80 hvis du trenger hjelp med bestillingen.
  • Bestill reise/overnatting tidligst mulig og senest to uker før arrangementet.
  • Hvilke utgifter som dekkes av NSO er regulert av økonomireglementet.
  • Bestill alltid de rimeligste billettene, slik økonomireglementet krever.
  • Ved hotellovernattinger benyttes dobbeltrom eller trippelrom om mulig.
  • Det er valgfritt om du ønsker å bruke Travellink eller om du vil legge ut for billettene selv og få utgiften refundert.
  • Reiseutgifter som du selv legger ut for refunderes når du sender reiseregning med kvitteringer til NSO, senest 6 uker etter avsluttet reise.

Kostnadssted hos Travellink for utvalg i NSO

Kostnadssted 2 fremkommer normalt på invitasjonen til NSO-arrangement.

I forbindelse med komitehelger skrives Komitehelg i Kostnadssted 2.

Under ser du hva du skal skrive i feltet Kostnadssted.

Utvalg Kostnadssted
Faglige komiteer
Faglig komité for helse- og sosialfag FKHS
Faglig komité for humanistiske fag FKHF
Faglig komité for juridiske fag FKJ
Faglig komité for kunst- og designfag FKKD
Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap FKLU
Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag FKSV
Faglig komité for teknologi- og realfag FKT
Faglig komité for økonomisk-administrative fag FKØA
Organisatoriske komiteer
Kontrollkomiteen KK
Valgkomiteen VK
Vedtektskomiteen VTK
Politiske komiteer
Fag- og forskningspolitisk komité FFPK
Internasjonal komité IK
Læringsmiljøpolitisk komite LMPK
Velferds- og likestillingspolitisk komité VLPK
Andre
Sentralstyret SST
Prinsipprogramkomiteen PPK
Arbeidsutvalget AU

Kostnadssted 2 hos Travellink for utvalg i UHR

Feltet Kostnadssted skal alltid være UHR.

Under ser du hva du skal skrive i feltet kostnadssted 2.

Utvalg Kostnadssted 2
Nasjonale fagråd
Nasjonalt fagråd for allmenn litteraturvitenskap NFAL
Nasjonalt fagråd for arkeologi NFA
Nasjonalt fagråd for asiatiske og afrikanske fag NFAA
Nasjonalt fagråd for biofag NFB
Nasjonalt fagråd for dans FND
Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag NFDT
Nasjonalt fagråd for engelsk NFE
Nasjonalt fagråd for filosofi og idehistorie NFFI
Nasjonalt fagråd for geofag NFGF
Nasjonalt fagråd for geografi NFG
Nasjonalt fagråd for gresk og latin NFGL
Nasjonalt fagråd for historie NFH
Nasjonalt fagråd for idrett NFI
Nasjonalt fagråd for informasjonsvitenskap NFIV
Nasjonalt fagråd for informatikk NFIN
Nasjonalt fagråd for kjemi NFK
Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning NFKF
Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap NFKR
Nasjonalt fagråd for kulturvitenskap og kulturhistorie NFKK
Nasjonalt fagråd for kunsthistorie NFKH
Nasjonalt fagråd for lingvistiske fag NGLF
Nasjonalt fagråd for mediestudier NFMS
Nasjonalt fagråd for musikk NFM
Nasjonalt fagråd for nordisk språk og litteratur NFNL
Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk NFNA
Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteratur NFRL
Nasjonalt fagråd for samfunnsøkonomi NFS
Nasjonalt fagråd for samisk og finsk NFSF
Nasjonalt fagråd for slavisk-baltiske språk og litteratur NFSL
Nasjonalt fagråd for sosialantropologi NFSA
Nasjonalt fagråd for sosiologi NFS
Nasjonalt fagråd for statsvitenskap NFSV
Nasjonalt fagråd for tysk NFT
Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap NFUV
Nasjonalt fagråd for utviklingsstudier NFU
Nasjonalt fagråd for vitenskap og teknologistudier NFVT
Norsk fysikkråd NFR
Norsk matematikkråd NMR
Nasjonale fakultetsmøter
Det nasjonale fakultetsmøtet for humaniora DNFH
Det nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag DNFJ
Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag DNFR
Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag DNFS
Nasjonale profesjonsråd
Nasjonalt profesjonsråd for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning NPAL
Nasjonalt profesjonsråd for designutdanning NPD
Nasjonalt profesjonsråd for farmasi NPF
Nasjonalt profesjonsråd for psykologi NPP
Nasjonalt profesjonsråd for utøvende musikkutdanning NPUM
Nasjonalt profesjonsråd for optikk NPO
Nasjonalt profesjonsråd for barnevernspedagogikk NPBP
Nasjonalt profesjonsråd for bioingeniørfag NPBI
Nasjonalt profesjonsråd for ergoterapi ortopediingeniørfag NPEO
Nasjonalt profesjonsråd for ernæring NPE
Nasjonalt profesjonsråd for fysioterapi NPF
Nasjonalt profesjonsråd for medisin NPM
Nasjonalt profesjonsråd for odontologi NPO
Nasjonalt profesjonsråd for radiografi NPR
Nasjonalt profesjonsråd for sosialt arbeid og velferdsfag NPSV
Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie NPS
Nasjonalt profesjonsråd for vernepleie NPV
Nasjonale råd
Nasjonalt fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag* NRHS
Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid NRKU
Nasjonalt råd for lærerutdanning NRLU
Nasjonalt råd for teknologisk utdanning NRT
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning NRØA