Du er her: Student.no > Om NSO > Arrangement i NSO

Arrangement i NSO

NSO arrangerer mange samlinger og konferanser for medlemslagene og resten av organisasjonen.

Denne listen oppdateres fortløpende. Datoer kan bli endret.

19.-20. mai

Sentralstyremøte 6

Periodens siste sentralstyremøte

  • Valg til fagstrategiske enheter i UHR 2017/2018
  • Politisk dokument for bedring av studenters læringsmiljø
  • Politisk dokument om studenthelse
  • Mandat for de politiske komiteene og fagrådet 2017/2018
  • Revidering av økonomireglement og retningslinjer for fond
  • Økonomirapport – orienteringssak
4.-6. august

Avspark

Oppstart for NSOs medlemmer og komiteer på Romerike Folkehøgskole.

8.-9. september

Sentralstyremøte 1

Første sentralstyremøte for perioden.

17.-19. november

Ledersamling

Samling for lederne fra NSOs medlemslag.

27.-29. oktober

Høstkonferansen

Faglig konferanse.

26.-28. januar

Ledersamling

Samling for lederne fra NSOs medlemslag.