Du er her: Student.no > Om NSO > Medlemslag > Prosjektmidler

Prosjektmidler

Har dere en god idé? Søk om prosjektmidler! NSO har en rekke fond hvor medlemslag kan søke om midler til lokale prosjekter.

NSOs arbeidsutvalg kan behandle søknader på inntil 50 000 kr, søknader over dette behandles av sentralstyret. Søknader skal sendes til NSO i forkant av prosjektet, og midlene blir i hovedsak etterbetalt etter at aktivitetsrapport og regnskap er sendt inn.

Alle søknader skal sendes inn via et elektronisk skjema:

Frifond organisasjon

Midlene skal gå til lokale, organiserte aktiviteter relatert til studentpolitisk arbeid. Aktivitetene må være knyttet til det øverste studentdemokrati ved utdanningsinstitusjonen. Målsetningen for bruk av midlene er å øke interessen for- og engasjementet innen studentpolitikk.

Interne fond

Medlemslag og studentdemokratiske organer tilknyttet medlemslagene kan søke midler fra følgende fond:

  • Fond for utredninger
  • Fond for kampanjer og aksjoner
  • Fond for seminarer og konferanser
  • Fond for internasjonale erfaringsmidler
  • Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid