article13 januar, 2011Medlemslagene

NSO Avsparkkonferansen

Det er medlemslagene som utgjør NSO. NSO er dannet som en paraplyorganisasjon, hvor det øverste studentdemokratiet ved høyskoler, universiteter og vitenskapelige høyskoler i Norge kan søke medlemskap. NSO har 44 medlemslag.