article01 desember, 2010Landsmøtet

Stiftelsesmøtet til NSO_2 (foto NSO)

Landsmøtet er NSOs øverste organ og arrangeres hvert år innen utgangen av april.

Landsmøtet (LM) består av representanter fra alle medlemslagene i NSO. Her vedtas de viktigste politiske og organisatoriske dokumentene for organisasjonen. Det er også Landsmøtet som velger Arbeidsutvalget og flere av organisasjonens komiteer.