Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

NSO arbeidsutvalg 2016/2017  (foto: Skjalg Bøhmer Vold)
NSO arbeidsutvalg 2016/2017 (foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for den daglige driften og er den politiske ledelsen av organisasjonen.

Arbeidsutvalget styrer arbeidet sitt blant annet ut fra handlingsplanen og øvrig politikk som vedtas av landsmøtet og sentralstyret. Hele arbeidsutvalget jobber fulltid fra NSOs kontorer i Oslo.

Landsmøtet velger årlig seks medlemmer til arbeidsutvalget, med følgende roller: leder, nestleder, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, velferds-og likestillingsansvarlig og internasjonalt ansvarlig.

Arbeidsutvalget 2016/2017

Leder: Marianne Knutsdotter Andenæs
Nestleder: Pål Adrian Ryen
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Madeleine Sjøbrend
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Amund Thomassen
Velferds- og likestillingsansvarlig: Øystein Parelius
Internasjonalt ansvarlig: Christine Adriane Svendsrud

Arbeidsutvalgets oppgaver
Arbeidsutvalgets oppgaver