Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Faglige komiteer

Faglige komiteer

Faglige komiteer 2016-2017
Faglige komiteer 2016-2017

NSO har åtte faglige komiteer som velges av sentralstyret. Hver komité har fire medlemmer, inkludert en leder.

Fra og med 1. juli 2017 erstattes de faglige komiteene av et fagråd bestående av studentrepresentantene fra de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Om arbeidet i de faglige komiteene

De faglige komiteene samarbeider tett med arbeidsutvalget og er sterkt involvert i utviklingen av NSOs politikk. Gjennom å være med i en faglig komite har du en unik mulighet til å påvirke din utdanning på nasjonalt nivå.

Medlemmene av de faglige komiteene møtes jevnlig for å jobbe med mandatene som de får av sentralstyret. Arbeidet innebærer ca. fem arbeidehelger, samt muligheter for å delta på andre kurs og samlinger knyttet til fagområdet.

Hver komite har også mulighet til å ha representanter i Universitets- og høgskolerådets (UHR) nasjonale råd, fakultetsmøter og profesjonsråd.

Vervene tiltres 1. juli og man sitter til 30. juni neste år.

Faglige komiteer 2016/2017

Helse- og sosialfag
fkhs@student.no
Ansar Qadeer
Gina Kornelia Bruun Torvik
Silje Reitan
Humanistiske fag
fkhf@student.no
Håkon Reutz
Juridiske fag
fkj@student.no
Ruben K. Haugland – Leder
Aleksander Milde
Amina Ibrahim
Margrete Mork Müller
Kunst- og designfag
fkkd@student.no
Kine Nosse – Leder
Arild Våge Berge
Linnea Reitan Jensen
Steinar Olberg
Lærerutdanning og utdanningsvitenskap
fklu@student.no
Bjørn Iversen – Leder
Ida Gahnstrøm Andersen
Rebekka Opsal
Samfunnsvitenskapelige fag
fksv@student.no
Anne Helene Bakke – Leder
Amna Drace
Fatema Al-Musawi
Nina Jeanette Tollehaug
Teknologi- og realfag
fktr@student.no
Henrik Andersen Sveinsson – Leder
Linn Therese Østby
Torbjørn Smith
Yngve Snarberg
Økonomisk-administrative fag
fkoa@student.no
Helene Vedal – Leder
Christian August Buchholdt
Jonas Caesar Steen-Hansen
Petter Stai