Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Fagrådet

Fagrådet

NSO sitt fagråd består av alle studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Disse velges av sentralstyret i NSO på siste møte før sommeren.

Representantene velges for ett år, fra 1. juli til 30. juni.

De fagstrategiske enhetene i UHR

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er samarbeidsorganet til universiteter og høyskoler i Norge. UHR sitt arbeid har stor betydning for institusjonenes faglige samarbeid og utviklingen av felles nasjonal utdannings- og forskningspolitikk.

De fagstrategiske enhetene favner flere ulike fag innenfor et større fagfelt. De fleste medlemmene representerer et fagmiljø ved sin egen utdanningsinstitusjon. På denne måten er enhetene en møteplass for fagmiljøene, hvor felles problemstillinger løftes på et nasjonalt nivå. Enhetene gir også anbefalinger til UHR og utdanningsinstitusjonene.

Eksempler på saker som har vært oppe i de fagstrategiske enhetene: Program for faglige konferanser, retningslinjer for evaluering og kvalitetssikring, innspill til stortingsmeldinger, bruk av IKT i utdanningen, etablering av samarbeid mellom fagmiljø eller med næringslivet.

Som representant i en fagstrategisk enhet er du med å påvirke fagfeltet ditt på nasjonalt nivå, og på tvers av utdanningsinstitusjonene.

UHR har følgende fagstrategiske enheter:

Fagrådet

Studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene utgjør tilsammen NSO sitt fagråd. Fagrådet er rådgivende overfor NSO i fagspesifikke spørsmål, og skal høres i saker som angår deres ansvarsområde.

Sentralstyret vedtar mandatet, som beskriver hva fagrådet skal jobbe med i løpet av perioden. Arbeidsutvalget kaller inn til felles møter med fagrådet.