Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Landsmøtet

Landsmøtet

Landsmøtet er NSOs øverste organ. Landsmøtets funksjon er å vedta styrende politikk, som handlingsplan og rammebudsjett. Landsmøtet velger også arbeidsutvalget, sentralstyret og politiske og organisatoriske komiteer.

På landsmøtet samles delegater fra alle NSOs medlemslag til spennende debatter og for å gjøre viktige vedtak. Men det er også en samling der over 200 studenttillitsvalgte fra hele landet møtes for å bli kjent, være sosiale, og bidra til å gjøre NSO til en enda bedre organisasjon!

Sentralstyret i NSO innstiller på de fleste sakene til landsmøtet, og har det politiske ansvaret for gjennomføringen av møtet sammen med arbeidsutvalget.