Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Politiske komiteer

Politiske komiteer

Politiske komiteer 2016-2017.
Politiske komiteer 2016-2017.

De politiske komiteene bistår resten av organisasjonen i utviklingen av NSOs politikk innenfor sine respektive områder. Komiteenes medlemmer møtes jevnlig for å jobbe med prioriteringene fra NSOs handlingsplan og mandatet fra sentralstyret.

Landsmøtet velger årlig følgende fire politiske komiteer: fag- og forskningspolitisk komite (FFPK) , internasjonal komite (IK), læringsmiljøpolitisk komite (LMPK) og velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK).

Hver komite består av fem personer, inkludert en leder. Det velges også 3 varaer.

Vervet er ettårig, fra 1. juli til 30. juni.

Politiske komiteer 2016/2017

Fag- og forskningspolitisk komite
ffpk@student.no
Kaja Elisabeth de Ru – Leder
Alexander John Smith-Hald
Kristian Bjelbøle Bakken
Magne Bartlett
Stein Olav Romslo
Internasjonal komite
ik@student.no
Knut Frydenlund – Leder
Camilla Hermansen
Ingvild Marie Sørlie
Johanne Vaagland
Kristina Muñoz Ledo Klakegg
Læringsmiljøpolitisk komite
lmpk@student.no
Marte Øien – Leder
Ida Austgulen
Ruben Doornebal
Sunniva Marie Hustoft
Sverre Hartveit
Velferds- og likestillingpolitisk komite
vlpk@student.no
Jonas Strisland – Leder
Aleksander Gjøsæter
Kai Steffen Østensen
Maiken Vasset Størkersen
Steffen Eriksen Haneboe