Du er her: Student.no > NSO mener > Internasjonal politikk > Studentsolidaritet

Studentsolidaritet

Høyere utdanning er viktig for samfunnsutvikling, demokrati og frigjøring fra undertrykkelse. For NSO er det et viktig prinsipp at kunnskap og utdanning skal være tilgjengelig for alle.

I mange land i verden risikerer studenter forfølgelse og vold hvis man jobber for rettigheter som vi i Norge tar for gitt. Et eksempel er Colombia, hvor studenttillitvalgte jevnlig mottar trusler fra paramilitære grupper, og flere er blitt skader, bortført eller til og med drept for sitt arbeid.

Norske studenter jobber aktivt for å bedre rettighetene til de studentene som ikke har det like bra som oss. NSO samarbeider med SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og Studentenes Fredspris for å sette søkelys på land og områder hvor studentenes rettigheter er truet, og for å støtte de som jobber for det samme som oss, men under mye dårligere vilkår.