Du er her: Student.no > NSO mener > Studentvelferd > Studentbolig

Studentbolig

For de fleste studenter er husleia den største utgiftsposten i måneden. Det er viktig at studenter har en trygg og rimelig bolig. NSO jobber for at det skal bygges flere studentboliger i regi av studentsamskipnadene.

Studentboliger bygges i dag som et spleiselag mellom staten og studentene via studentsamskipnaden. Hvert år i statsbudsjettet bestemmes det hvor mange studentboliger staten skal gi tilskudd til. De siste årene har tilskuddet vært ca. 2200 boliger. NSO mener dette er for lite. NSO mener det bør bygges minst 3000 studentboliger årlig frem til målet om 20 % dekning er nådd.

Pressområde

Pressområde er noen steder i landet det ansees å være spesielt kostbart å bygge. Disse stedene har en høyere kostnadsramme og får et høyere tilskudd for å bygge studentboliger. Følgende steder er definert som pressområde:

 • Oslo
 • Bergen
 • Trondheim
 • Tromsø
 • Stavanger
 • Drammen
 • Kristiansand
 • Bodø

Kostnadsramme

Kostnadsrammen er en øvre grense for totalkostnad ved bygging av én hybelenhet. Dette er for å sikre rimelig leie på boligene. Kostnadsrammen blir fastsatt i statsbudsjettet og er:

 • 800 000,- pr. hybelenhet i pressområder
 • 700 000,- pr. hybelenhet  utenfor pressområder

Tilskudd

Tilskudd til studentboliger den summen som blir bevilget over statsbudsjettet til bygging av studentboliger. Summen blir fastsatt i statsbudsjettet og er:

 • 300 000,- pr. hybelenhet i pressområder (37,5 prosent av kostnadsrammen)
 • 240 000,- pr. hybelenhet  utenfor pressområder (34,3 prosent av kostnadsrammen)

NSO mener at tilskuddet bør økes til 50 % av kostnadsrammen.