Du er her: Student.no > NSO mener > Studentvelferd > Studenter med barn

Studenter med barn

Det må legges bedre til rette for studenter med barn.

Hver femte student har barn. NSO mener at disse skal ha samme mulighet til å ta høyere utdanning som alle andre. NSO jobber blant annet for å bedre permisjonsrettigheter, for at disse studentene skal få en bedre studiestøtte, og for å beholde og styrke studentbarnehagene.

12 måneders studiestøtte

Vår viktigste sak er å jobbe for at studenter som har barn under 12 år skal ha rett på studiestøtte i alle årets måneder, og ikke bare i 10 slik om i dag. Dette vil vi fordi vi mener at barn av studentforeldre også skal ha rett på tid sammen med foreldrene. Det er også vanskeligere for denne gruppen å kunne ta deltidsarbeid og sommerjobb ved siden av studiene, da barnehager har stengt på kvelder, i helger og deler av sommeren.

Studentbarnehage

JJSs-Beautiful-Mess-foto-Pink-Sherbet-Photography-CC-Flickr-300x199Studentbarnehagene er svært viktig for mange studenter. De skiller seg fra andre barnehager ved at de er tilpasset studentenes behov, med bla. utvidet åpningstid i eksamensperioder. I 2010 flyttet regjeringen finansieringsordningen for studentbarnehagene over til de kommunale budsjettene. Dette har medført en nedgang i tilskudd til mange av barnehagene. NSO mener at studentbarnehagene skal motta øremerkede tilskudd fra Kunnskapsdepartementet.

6-månedersregel

Personer som får barn etter endt studium før de har opparbeidet seg seks måneders opptjening i arbeidslivet faller mellom to stoler. De får ikke støtte fra Lånekassen siden de ikke er studenter lenger, og får heller ikke foreldrepenger fra NAV fordi de ikke har jobbet lenge nok. NSO mener at det må lages bedre støtteordninger for denne gruppen slik at disse ikke blir henvist til sosialstønad.