Du er her: Student.no > NSO mener > Studentvelferd > Studentøkonomi

Studentøkonomi

NSOs overordnede mål er at alle studenter skal kunne studere på heltid, og at studiestøtten skal dekke de reelle utgiftene studenter har.  Vi mener at dagens studiefinasiering er for lav, og at det er mange grupper som trenger bedre særskilte ordninger.<br />
NSOs overordnede mål er at alle studenter skal kunne studere på heltid, og at studiestøtten skal dekke de reelle utgiftene studenter har. Vi mener at dagens studiefinasiering er for lav, og at det er mange grupper som trenger bedre særskilte ordninger.

For å best mulig utnytte potensialet i norsk høyere utdanning mener NSO at alle studenter skal kunne studere på heltid. Da er det nødvendig med en studiestøtte som dekker de reelle utgiftene studenter har.

Studiestøtte

For studieåret 2013/2014 får studenter utbetalt 94 400 kr i basisstøtte fra Lånekassen. Basert på tall fra SIFOs referansebudsjett og SSBs levekårsundersøkelse for studenter har NSO satt opp et studentbudsjett for 2013. Dette viser at dagens nivå på studiestøtte ikke strekker til.

Sammenliknet med uviklingen av G (Grunnbeløpet i folketrygden) har studiestøtten hatt en mye dårligere utvikling enn den generelle velferdsutviklingen i Norge.
Sammenliknet med uviklingen av G (Grunnbeløpet i folketrygden) har studiestøtten hatt en mye dårligere utvikling enn den generelle velferdsutviklingen i Norge.

Tall fra SSBs levekår for studenter viser at for 94% prosent av studentmassen er studiestøtten fra Lånekassen en sekundærinntekt. NSO mener at studiestøtten ikke dekker studenters reelle utgifter. Det går ut over kvaliteten på norsk høyere utdanning at studenter ikke har mulighet til å studere på heltid.

Lik rett til utdanning

Lik rett til utdanning er et av NSOs grunnleggende prinsipper. Studenters økonomiske situasjon kan både være til hinder for og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å starte på og gjennomføre sin høyere utdanning. NSO jobber for at alle studenter skal ha samme tilgang på høyere utdanning.