Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2017 > Per institusjon

Per institusjon

Tall i 1000 kroner

Institusjoner Vedtatt 2016 Forslag 2017 Nominell endring % Reell endring % Midler til bygg i kroner/ 1000 Forklaring til bygg
Arkitektur- og designhøgskolen 167306 172874 3,33 % -0,08 %
Bergen arkitekthøgskole 15926 17126 7,53 % 3,99 %
Det teologiske menighetsfakultet 81034 84969 4,86 % 1,40 %
Dronning Maud Minne Høgskole 116081 118027 1,68 % -1,68 %
Handelshøyskolen BI 277504 302897 9,15 % 5,55 %
Høgskolen Diakonova 49725 50779 2,12 % -1,25 %
Høgskolen i Bergen 995566 -100,00 % -100,00 % Fusjon
Høgskolen i Hedmark 583885 603512 3,36 % -0,05 %
Høgskolen i Lillehammer 404320 400302 -0,99 % -4,26 %
Høgskolen i Molde 198320 205921 3,83 % 0,41 %
Høgskolen i Oslo og Akershus 2112795 2207771 4,50 % 1,05 %
Høgskulen i Sogn og Fjordane 377017 -100,00 % -100,00 % Fusjon
Høgskolen i Stord/Haugesund 325716 -100,00 % -100,00 % Fusjon
Høskulen i Volda 321174 333637 3,88 % 0,45 %
Høgskolen i Østfold 586370 601750 2,62 % -0,76 %
Kunsthøgskolen i Oslo 330 037 333471 1,04 % -2,29 %
Kunst- og designhøgskolen i Bergen 195 378 -100,00 % -100,00 % Fusjon
Lovisenberg diakonale høgskole 85299 86889 1,86 % -1,50 %
NLA Høgskolen 153971 168438 9,40 % 5,79 %
Norges dansehøgskole 9966 10379 4,14 % 0,71 %
Norges handelshøgskole 420995 438669 4,20 % 0,76 %
Norges idrettshøgskole 253470 263509 3,96 % 0,53 % 260000 I hovedsak rehabilitering av gymsalbygget, sentralbygget og svømmehallen
Norges musikkhøgskole 252460 256148 1,46 % -1,89 %
NMBU 1183530 1194224 0,90 % -2,43 % 1633000 Samlokalisering av NMBU
Universitetet i Agder 1201680 1281946 6,68 % 3,16 %
Universitetet i Bergen 2998977 3387202 12,95 % 9,22 % 137000 Økt bevilgning til fase 2 rehabilitering av Universitetsmuseet
Universitet i Oslo 5173147 5316875 2,78 % -0,61 % 10000 Oppstart skisseprosjekt  Odontologisk fakultet
Universitetet i Stavanger 1282668 1383659 7,87 % 4,31 %
UiT – Norges arktiske universitet 2942313 3291559 11,87 % 8,18 % 475000 Prosjektering Tromsø Museum, Nyttfakultetsbygg medisin og helsefag, nybygg, ombygging og sammekobling med eksisterende bygg.
Nord Universitet 1252269 1313188 4,86 % 1,40 % 20000 Prosjekteringsoppdrag byggetrinn 6B.
Høgskolen i Sørøst Norge 1563314 1707898 9,25 % 5,64 %
NTNU 5912667 6116472 3,45 % 0,03 % 5000 Ferdigstillese av forprosjekt for nytt fakultet for helse- sosialvitenskap ved NTNU.
VID vitenskapelig høgskole 241964 254136 5,03 % 1,56 %
Westerdals Høyskole 116869 112116 -4,07 % -7,23 %
Høgskolen på Vestlandet 1698299 1790434 5,43 % 1,95 %