Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2017 > NSOs krav til statsbudsjettet

NSOs krav til statsbudsjettet

NSO gleder seg over å se planen for opptrapping til 11 måneders studiestøtte som kom i 2016. NSO vil også at de månedlige utbetalingene øker og at vi kommer helt i mål med 3000 boliger.
NSO gleder seg over å se planen for opptrapping til 11 måneders studiestøtte som kom i 2016. NSO vil også at de månedlige utbetalingene øker og at vi kommer helt i mål med 3000 boliger.

#studentkravet 2017

  • Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 G fordelt over 11 måneder.
  • Det bygges 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene.

Årene går, men studentkravet består. Slik låter pipa etter at NSOs sentralstyre vedtok studentkravet for statsbudsjettet 2017. NSO velger å videreføre studentkravet med en økning av studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og at denne skal fordeles over 11 måneder, samt tilskudd til 3000 nye studentboliger.

11 måneder studiestøtte

I statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt at det skal legges frem en plan for opptrapping til 11 måneders studiestøtte. I tillegg til dette har den sittende regjeringen sørget for tilskudd til bygging av et betydelig antall studentboliger. NSO feiret 11 måneder studiestøtte i høst, men mener at ambisjonsnivået vi bør ha for norsk høyere utdanning krever ytterligere bedringer av studentøkonomien. Dette gjenspeiler seg også i stortingsvedtaket som var bakgrunnen for opptrappingen til 11 måneder, hvor nasjonalforsamlingen også ber om en plan før økning av studiestøttens omfang.

Knytt studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden

NSO krever også at studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G). Dette for å sikre at studentenes økonomi følger den øvrige velferdsutviklingen i samfunnet. Ved å knytte studiestøtten til G får studentene en forutsigbar årlig justering av beløpet fremfor dagens ordning hvor det er opp til forhandling i Stortinget hvert år.