Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2017 > Studentboliger og velferd

Studentboliger og velferd

Departement KD
Tema: Studentboliger
Programkategori: 07.60
Kapittel: 270 – Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar
Post: 75 – tilskudd til studentboliger
Forslag 2017 Beløp 644 556 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 717 446 000
+ / - -72 890 000 -20,50 -23,12

Forklaring:

Regjeringen foreslår å opprettholde satsingen på studentboliger ved å tildele tilskudd til å bygge 2200 studentboliger i 2017.

Kommentar:

NSO er fornøyd med at Regjeringen opprettholder satsingen på studentboliger ved å tildele midler til å bygge 2200 nye studentboliger i 2017.

Det er et stort behov for flere studentboliger, og i høst sto det over 10 000 studenter i boligkø hos studentsamskipnadene. Vi utfordrer derfor Stortinget og samarbeidspartiene til å finne rom for flere studentboliger I budsjettforhandlingene.


 

Departement KD
Tema: Stipend
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 71 – Andre stipend
Forslag 2017 Beløp 830 404 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 870 041 000
+ / - -39 637 000 -4,56 -7,71

Forklaring:

Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med reisestipend mellom norske/nordiske lærested og hjemsted for studenter. Regjeringen foreslår videre å redusere stipendandelen i reisestipendet for studenter som reiser mellom Norge og utenlandske studiesteder utenfor norden. I dag er stipendandelen i reisestøtten for slike reiser på 70%, departementet har foreslått å redusere stipendandelen i reisestøtten til 35% med en låneandel på 65%.

Kommentar:

NSO ser negativt på kutt i reisestipendet, og mener reisestipendet i større grad skal ta høyde for reisekostnad, enn avstand i antall kilometer.

Norsk studentorganisasjon er redde for at en redusert reisestøtte gjør at reisekostnad mellom studiested og hjemsted skal spille en faktor for hvor studentene velger å studere.

Departement KD
Tema: Velferd
Programkategori: 07.60
Kapittel: 270
Post: 74
Forslag 2017 Beløp 84 756 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 93 311 000
+ / - -8 555 000 -9,17 -12,17

Forklaring:

Det er ikke gjort noen endringer i satsinger utover overflytting av 5 000 000 i tiltak for å bedre studenters psykiske helse fra KDs proposisjon til HODs proposisjon.

Kommentar:

Norsk studentorganisasjon er fornøyd med at man foreslår å videreføre de 5 millionene som ble gitt i tilskudd til studentsamskipnadene til tiltak for bedre psykisk helse for studenter. Disse 5 millionene er kuttet fra denne posten i budsjettet og overført til budsjettet til Helse og omsorgsdepartementet, dette forklarer den negative endringen i denne posten.