Du er her: Student.no > Ledige verv > Øvrige ledige verv

Øvrige ledige verv

KD, NUV, NOKUT, LånekassenNSO oppnevner og foreslår ofte studentrepresentanter til eksterne råd, styrer og utvalg. Det er anledning for alle studenter å stille til disse. Her finner du en oversikt over eksterne verv som til enhver tid er ledige.

Du stiller til vervet ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Se også egen side for ledige verv i Universitets- og høgskolerådet:

 Hopp direkte til:

Representanter til sakkyndige komiteer – Pilotprosjekt for periodisk tilsyn (NOKUT)

Frist for å stille: 25. aprilNOKUT logo

NOKUT kommer i løpet av 2017 og 2018 til å gjennomføre sju tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Tilsynene inngår som en del av et pilotprosjekt som skal teste en ny modell for NOKUTs periodiske tilsyn med institusjonenes systematisk kvalitetsarbeid.

Norsk studentorganisasjon er bedt om å foreslå sju aktuelle kandidater til NOKUTs gruppe av sakkyndige.

Studentrepresentantene skal ha erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller fra arbeid i en studentorganisasjon. Nominasjonen skal være kjønnsmessig og geografisk balansert.

Oppdraget som sakkyndig honoreres.

Om pilotprosjektet

NOKUTs nye studietilsynsforskrift stiller i kapittel 4 krav til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid.

Gjennom pilotprosjektet skal NOKUT teste en nyutviklet modell for tilsynet med dette arbeidet. Det er institusjonene selv som har ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet, mens NOKUTs periodiske tilsyn skal kontrollere at kvalitetsarbeidet er tilfredsstillende i henhold til kravene i NOKUTs studietilsynsforskrift og stimulere til videreutvikling utover kravene. Som tidligere vil NOKUT bruke sakkyndige komiteer til å foreta evalueringene.

Ingen av deltakerne i pilotprosjektet kan vurderes til «ikke godkjent». Dersom det i løpet av prosjektet blir funnet vesentlige mangler i en institusjons systematiske kvalitetsarbeid, skal den aktuelle institusjonen inngå i ordinært tilsyn med oppstart våren 2019.

NOKUT skal gjennomføre institusjonsbesøk høsten 2017 ved Norges idrettshøgskole, Det teologiske menighetsfakultet, Norges musikkhøgskole og Handelshøyskolen BI. Våren 2018 besøker NOKUT Norges handelshøyskole, Arkitektur- og designhøgskolen og VID vitenskapelige høgskole.

Når pilotprosjektet er gjennomført skal tilsynsmodellen evalueres og eventuelt justeres.

NOKUT skal arrangere et opplæringsseminar for alle sakkyndige.

Du stiller ved å sende inn et kandidatskjema.

Her kan du lese mer om å være tillitsvalgt på vegne av NSO: