Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i Universitets- og høgskolerådet

Verv i Universitets- og høgskolerådet

Et verv i Universitets- og høgskolerådet (UHR) gir deg muligheten til å være med og forme utdanningen din på nasjonalt nivå. Alle studenter kan stille til disse vervene.

Arbeidsutvalget i NSO supplerer fortløpende til ledige plasser.

Hopp direkte til:

Om Universitets- og høgskolerådet

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er samarbeidsorganet til universiteter og høyskoler i Norge. UHR sitt arbeid har stor betydning for institusjonenes faglige samarbeid og utviklingen av felles nasjonal utdannings- og forskningspolitikk. UHR er en felles stemme for institusjonene overfor blant annet regjeringen, Kunnskapsdepartementet (KD) og Stortinget.

UHR har mange ulike faglige enheter som jobber med både overordnede fagstrategiske problemstillinger og fagspesifikke spørsmål.

NSO oppnevner studentrepresentanter til alle disse utvalgene.

Arbeidet som studentrepresentant i Universitets- og høgskolerådet

Som studentrepresentant i et utvalg i UHR deltar du på samlinger og møter. På disse samlingene/møtene kommer det representanter fra utdanningsinstitusjonene som tilbyr det aktuelle faget. Du får mulighet til å komme med dine innspill og bidrag til de sakene som utvalget jobber med.

Det varierer hvor mye aktivitet det er i de ulike utvalgene. De fleste utvalgene møtes typisk én til fire ganger i løpet av et studieår.

Representantene velges for ett år, fra 1. juli til 30. juni.

Fagstrategiske enheter

De fagstrategiske enhetene favner flere ulike fag innenfor et større fagfelt.

Sentralstyret i NSO oppnevner til disse enhetene på sitt siste møte før sommeren. Arbeidsutvalget supplerer til plasser som eventuelt ikke blir fylt på dette møtet.

Studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene utgjør tilsammen NSOs fagråd, som får sitt mandat fra sentralstyret.

Du stiller til en fagstrategisk enhet ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Fagstrategisk enhet Studenter Ledig 2017/2018
Det nasjonale fakultetsmøtet for humaniora (hf-fag) 2 2
Det nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag (jus-fag) 2 2
Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag (sv-fag) 2 2
Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning (NFE-HS) 4 4
Nasjonal fagstrategisk enhet for MNT-feltet (UHR-MNT) 2 2
Nasjonal fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning (NFE-Samisk) 4 4
Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU) 4 4
Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) 4 4
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 4 4

Her finner du mer informasjon om de fagstrategiske enhetene, og NSO sitt fagråd:

Se også nasjonale fagråd tilknyttet fakultetsmøtene og profesjonsrådene tilknyttet helse- og sosialfag.

Profesjonsråd tilknyttet helse- og sosialfag

Profesjonsrådene tilknyttet helse- og sosialfag dekker hver sin spesifikke profesjonsutdanning.

Arbeidsutvalget i NSO oppnevner studentrepresentantene til profesjonsrådene.

Generell informasjon om profesjonsrådene tilknyttet helse- og sosialfag

Du stiller til et profesjonsråd tilknyttet helse- og sosialfag ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Profesjonsråd tilknyttet helse- og sosialfag Studenter Ledig 2016/2017
Profesjonsråd for audiologi og optometri 2 2
Profesjonsråd for barnevern 2 0
Profesjonsråd for bioingeniørfag 2 2
Profesjonsråd for ergoterapi og ortopediingeniørfag (én student fra hvert fagfelt) 2 0
Profesjonsråd for ernæring 2 0
Profesjonsråd for farmasi 2 0
Profesjonsråd for fysioterapi 2 1
Profesjonsråd for medisin 2 0
Profesjonsråd for odontologiske fag 2 2
Profesjonsråd for psykologi 2 1
Profesjonsråd for radiografi 2 0
Profesjonsråd for sosialt arbeid og velferdsfag 2 0
Profesjonsråd for sykepleie 2 1
Profesjonsråd for vernepleie 2 0

Andre nasjonale profesjonsråd

Arbeidsutvalget i NSO oppnevner studentrepresentantene til de nasjonale profesjonsrådene.

Du stiller til et profesjonsråd ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Profesjonsråd Studenter Ledig 2016/2017
Nasjonalt profesjonsråd for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning 1 0
Nasjonalt profesjonsråd for designutdanning 2 1
Nasjonalt profesjonsråd for utøvende musikkutdanning 2 2

Nasjonale fagråd

De nasjonale fagrådene i UHR er fagspesifikke utvalg tilknyttet de nasjonale fakultetsmøtene.

Arbeidsutvalget i NSO oppnevner studentrepresentantene til de nasjonale fagrådene.

Du stiller til et fagråd ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Nasjonalt fagråd Studenter Ledig 2016/2017
Allmenn litteraturvitenskap 2 2
Arkeologi 2 2
Asiatiske og afrikanske fag 2 2
Biofag 2 1
Dans 2 2
Drama- og teaterfag 2 2
Engelsk 2 2
Filosofi og idehistorie 2 2
Geofag 2 2
Geografi 2 2
Gresk og latin 2 2
Historie 2 0
Idrett 2 0
Informasjonsvitenskap 2 2
Informatikk 2 2
Kjemi 2 2
Kjønnsforskning 2 2
Kristendomskunnskap og religionsvitenskap 2 2
Kulturvitenskap og kulturhistorie 2 2
Kunsthistorie 2 2
Lingvistiske fag 2 2
Mediestudier 2 2
Musikk 2 2
Nordisk språk og litteratur 2 2
Norsk som andrespråk 2 2
Romanske språk og litteratur 2 2
Samfunnsøkonomi 2 2
Samisk og finsk 2 2
Slavisk-baltiske språk og litteratur 2 2
Sosialantropologi 2 2
Sosiologi 2 2
Statsvitenskap 2 0
Tegnspråk og tolkning 2 2
Tysk 2 1
Utdanningsvitenskap 2 2
Utviklingsstudier 2 1
Vitenskap og teknologistudier 2 2
Norsk fysikkråd 2 2
Norsk matematikkråd 2 1