Du er her: Student.no > Blogg > NSO som organisasjon > Gratulerer med treårsdagen fra Dagrun Eriksen KrF

02.07.2013 (oppdatert 10.09.2014)

Gratulerer med treårsdagen fra Dagrun Eriksen KrF

I anledning NSOs treårsdag 1. juli 2013 vil jeg gjerne sende dere en bursdagshilsen. Takk for utfordringer, samarbeid og konstruktive møter.

Dere er Norges største studentorganisasjon og forvalter deres ansvar for å fronte studentenes sak på en god måte, enten det gjelder saker om studenters velferd eller studiekvalitet.

Jeg vil rose dere for jobben dere gjør med å sette studentsaker på den politiske agendaen. Dere viser både hold, stødighet og evne til å prioritere mellom viktige saker. Dere jobber målbevisst og gir dere ikke.

Dere er en av de få organisasjonene som har full oversikt over når dere skal komme å banke på døra. Dere er alltid ute i god tid før budsjettene legges frem og det gir dere mulighet for påvirkning.

Elleve måneders studiestøtte, flere studentboliger, bedre vilkår til studenter med barn og støtte til studenter som sliter med sin psykiske helse, og nå sist likestilling i forskningen er noen av de sakene NSO og KrF står sammen om. Deres tilstedeværelse og arbeid er helt avgjørende for at disse sakene blir prioritert på politisk plan og jeg har satt pris på samarbeidet vårt om disse sakene.

Jeg vil oppfordre dere studenter til også å være en mer aktiv og kritisk røst i samfunnsdebatten også i de feltene og emnene dere studerer. Her savner jeg studentenes bidrag.

Dere kan bidra med løsninger for samfunnet og fremtiden for eksempel innenfor arbeidslivet og teknologiske løsninger.

Jeg vil også takke for dueller jfr studieavgift og utenlandske studenter. Det er tøft å være uenig med dere. Det betyr nok at dere gjør en god jobb og vi i det politiske miljøet skal grue oss litt for å møte dere.

I Norge må vi tørre å satse på forskning, høyere utdanning og heltidsstudenten. Som en studentorganisasjon som blir respektert og tatt på alvor kan dere være med å realisere disse målene. Vi har noen fellesmål og arbeide for.

Tilslutt vil jeg takke for mange gode prater på våre mange møter, og takk for all twitring @studentsnakk  Det har jeg satt pris på.

Takk og gratulerer så mye med dagen!

Hilsen @KrFDagrun
1. nestleder i KrF

Del dette