Du er her: Student.no > Blogg > Stortingsvalget 2013 > Studentenes levekår – en utfordring for valgkampen

06.08.2013 (oppdatert 28.04.2014)

Studentenes levekår – en utfordring for valgkampen

Valgkampen er i gang og det gjelder å få viktige utdanningspolitiske saker på agendaen. Som jeg skrev i en tidligere blogg: Studentboliger er en slik sak. Den fortjener å bli debattert slik at vi ser hvordan de forskjellige politiske partiene slutter opp om det som lenge har vært et grunnleggende prinsipp i Norge: Lik rett til utdanning.

Prinsippet om at det er interesse, innsats og ferdigheter som skal avgjøre utdanningsveien og ikke den enkeltes økonomi. Mangelen på studentboliger utfordrer dette grunnleggende prinsippet.

«Mangelen på studentboliger utfordrer det grunnleggende prinsippet om lik rett til utdanning»

Årets desiderte høydepunkt for meg er å ta imot alle de nye studentene på Universitetsplassen i august. Om knapt en uke står det over 5000 nye og forventningsfulle studenter og hører på min velkomsttale. Mange av dem har ennå ikke funnet seg bolig. Andre har måttet ta til takke med svært dyre boliger på et overopphetet, privat boligmarked.  Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse påpeker at hele 74% av studielånet går med til boligformål. Og seks av ti studenter arbeider i dag ved siden av studiet. Mange gjør nok dette fordi støtten fra Lånekassen ikke strekker til, og ikke primært fordi de søker verdifull arbeidserfaring. Den like retten til utdanning som vi roser oss av å ha i Norge, er under press.

Og fulltidsstudenten er snart en utrydningstruet art.

Den 12. august vil jeg si til de nye studentene på universitetsplassen at det å studere er en svært aktiv prosess. På et universitet skal man strekke seg etter kunnskap. Som student skal man utforske yttergrensene for sin intellektuelle yteevne. Ja, jeg vil si dette, men med en bismak.

For det å konsentrere seg fullt og helt for et studium krever tid, rom og ro. Og da hjelper det lite at boligprisene går oppover samtidig som studielånet går nedover. Støtten fra lånekassen tilsvarer nå 1,1 ganger grunnbeløpet i Folketrygden – ned fra 1,4 for ti år siden.

Jeg har meget store ambisjoner for Universitetet i Oslo. Vi kan ikke leve opp til disse ambisjonene uten at våre studenter yter maksimalt. I dette perspektivet er bosituasjon og lånekasse viktige faktorer. To faktorer som våre politikere kan gjøre noe med.

Så jeg vil utfordre våre politikere i denne valgkampen. Hvor mange nye studentboliger vil dere bygge i løpet av de neste fire årene? Det dreier seg om intet mindre enn å utnytte kraften i yngrebølgen – til det beste for samfunn og individ.

Denne bloggen ble også publisert på Ole Petter Ottersens egen bloggside (6/8-13)

 

Del dette