Du er her: Student.no > Blogg > Studiestøtte > Studentene har aldri hatt lavere kjøpekraft enn i år

07.08.2013 (oppdatert 03.04.2014)

Studentene har aldri hatt lavere kjøpekraft enn i år

Heltidsstudentens siste år?

I onsdagens Aftenblad kunne vi lese om at kun 6 av 10 studenter fullfører på normert tid. Det er oppsiktsvekkende tall som går utover studentenes gjeldsbyrde etter fullført studietid. Grunnen til dette er kompleks, men noe av dette i tillegg til rådgiving av studievalg, ligger på studentenes kjøpekraft som aldri har vært lavere enn i år viser statistikk dinepenger.no la frem for et par dager siden. Høye boligpriser og synkende kjøpekraft fører til at studenter jobber deltid for å finansiere hverdagen og får mindre tid til studier.

StudentOrganisasjonen, StOr ved Universitetet i Stavanger er for heltidsstudenten. Det vil si at studenter som ønsker det skal kunne studere på heltid. Men per dags dato er vi langt unna å ha en stor andel heltidsstudenter i Stavangerregionen.

I studentbyene er det bare så vidt at dette går hvis en bor i studentbolig, men hvis du skal inn på det private markedet, eller blir presset ut på det private markedet, er det vanskelig å få lov til å velge å være heltidsstudent! Vi ønsker oss en mye tydeligere satsing på kunnskap, og med en satsing på kunnskap er det ikke bare at tilgangen på høyere utdanning som skal stå i sentrum.

Et eksempel som i dag er brennhett er den store mangelen på studentboliger. Stavanger regionen fikk tildelt 86 hybelenheter i 2013, men når Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) kun deler nå ut omkring 300 studentboliger til nye studenter i 2013, hvor totalt over 1600 søkte om bolig gjennom dem, er det mange som ikke får ønske sitt oppfylt. Dette er ikke SiS si feil, men en mangel i tildelinger av tilskudd fra nasjonalt hold.

En studentbolig ligger på mellom 2700 – 4500 kroner, mens til sammenlikning ligger en privat hybelenhet opp i mot 8000 kroner i måneden. Dette gjør at hverdagen til mange studenter ikke går rundt uten deltidsjobb eller støtte fra foreldre og det svekker prinsippet om lik rett til utdanning.

Noen studenter ønsker å jobbe ved siden av studiene, og vi i StOr skal ikke nekte de det. Vi har et leiemarked og et boligmarked som i dag står stek i utakt med det vi studenter får i lån og stipend. La meg komme med et eksempel: I dag får vi studenter i underkant av 7000 kroner i lån og stipend, ti måneder i året. To av de ti utbetalingene er en noe større pott til bøker og studiemateriell i begynnelsen av hvert semester. For dette skal vi bo og leve for, uavhengig om en får studentbolig eller må inn på det private markedet. Dette eksempelet gjør det veldig enkelt å se at økonomisk er det trangt å være student i Stavanger.

Skal heltidsstudenten være en mulighet for fremtidens studenter, er vi avhengig av flere tilskudd til studentboliger og en økt studiestøtte. Dette er premissene for at studentene som er fremtidens skattebetalere skal bruke sin tid i forelesningssalen og grupperommene, og ikke på deltidsjobb for at hverdagen skal gå rundt.

Alle kan ikke bo i studentbolig, og vi håper at utleiere er humane mot nye studenter som ønsker å studere i vår region som vi sammen bygger videre og ønsker å utvikle. For skal vi i fremtiden være regionen som er ledende innen offshore, petroleum, lesevitenskap, samfunnsskikkethet og mat, er vi nødt til å få studenter til regionen og dermed la studenter ha mulighet til å bo her. Vi er alle avhengige av de beste hodene.

Ønsk våre nye studenter velkommen til byen.

Håkon Ohren

Leder, StudentOrganisasjonen, StOr v/ Universitetet i Stavanger

Del dette