Du er her: Student.no > Blogg > Stortingsvalget 2013 > En ny satsing på studenter med barn!

09.09.2013 (oppdatert 28.04.2014)

En ny satsing på studenter med barn!

1 av 5 studenter har barn, og det blir stadig flere som får eller allerede har barn når de begynner å studere. Derfor er det underlig at regjeringen har nedprioritert nettopp denne gruppen, slik at studenter med barn har endt opp som økonomiske tapere.

Studenter med barn møter en ekstra utfordring i studiehverdagen. Siviløkonom Mathilde Fasting har skrevet en rapport for tankesmien CIvita som viser at studenter med barn får langt dårligere støtteordninger enn yrkesaktive familier.  Blant annet får man foreldrestipend i kun 44 uker, mot 49 uker som yrkesaktive har krav på. Med flere munner å mette for en student med barn er det også merkelig at de får studielån på lik linje som en student uten barn. I tillegg har de færreste studenter 100 % stilling hver siden av studiet og mottar dermed kun 40 000 kr i engangsstønad ved fødsel.

De rigide permisjonsordningene og den stramme økonomiske situasjonen for studentforeldre gjør at man kan ende opp med to alvorlige utfall: At man tar abort eller at man kutter ut studiet.  Når hele 3 av 10 studenter dropper ut av studiet, der en av hovedårsakene er dårlig økonomiske rammer rundt studiehverdagen, må det settes inn målrettede tiltak for å stimulere til at flere fullfører studiet. KrF mener at flere av tiltakene må settes inn mot studenter med barn.

KrF ønsker å heve engangsstønaden til 170 000 (2G). Videre vil vi at studenter med barn skal få 12 måneders studiestøtte, styrke studentbarnehagene og sikre retten til pappaperm også for studenter.

KrF har i flere år fremmet en rekke av disse konkrete forslag for å gjøre studenthverdagen enklere. Dette mener vi kan være med på å senke drop-out-tallene i høyere utdanning og gjøre livet lettere for studenter med barn. Dagens rødgrønne regjering har fullstendig ignorert Krf sine forslag. 9. September kan du stemme KrF og gi et løfte til studentene.

Emil Andre Erstad, 1. Nestleder KrFU

Del dette