Du er her: Student.no > Blogg > Det Norske Studentersamfund > Hele Norges studentjubileum

01.10.2013 (oppdatert 10.09.2014)

Hele Norges studentjubileum

Kjære studentledere og tillitsvalgte!

Onsdag 2. oktober 2013 feirer Det Norske Studentersamfund 200 år og Norge feirer 200 år med studenter i landet. Og i den anledning har jeg en oppgave til dere.

Da Universitetet i Oslo ble grunnlagt og de første studentene ble immatrikulert, gikk det bare én måned før de stiftet sin egen studentforening. Selv om de var bare 17 stykker forsto studentene raskt verdien av å ha et samlingssted utenfor studiene. Når Studentersamfundet nå feirer 200 år sier det mye om hvor viktig foreningstradisjonen er og har vært for norske studenter.

Det Norske Studentersamfund ble stiftet med det formål å “gjennom vitenskapelige sysler og underholdende beskjeftigelse utbre åndsdannelse og broderånd blant sine medlemmer”. Gjennom 200 år har Studentersamfundet eksistert i mange ulike former, og frem til midten av forrige århundre representerte det i stor grad studentbevegelsen som helhet. Studentbevegelsen i dag er fortsatt en viktig samfunnsaktør som setter dagsorden, bare ikke lenger gjennom Studentersamfundet. I dag er nemlig denne rollen tatt over av politiske studentorganer som NSO, velferdstingene, studentparlamentene og ungdomspartiene. Det er helt annerledes å være student i dag enn det var for eksempel for 60 år siden. I Oslo har antall studenter mer enn tidoblet seg, og studentmiljøet her er fragmentert og mangfoldig.

Utviklingen til dagens system er både naturlig og nødvendig. Likevel har Studentersamfundet også en rolle i dag. Selv om vi nå er et kulturhus fullt av studentforeninger, og ikke lenger politisk styrt, samarbeider vi med studentorganene på institusjonene. Vi samarbeider om studentpolitiske saker som læringsmiljø, og om det å kunne få vie en del av studietiden sin til å jobbe frivillig i foreningene. Det er like viktig å vise film, arrangere debatter og holde foredrag for andre studenter, dokumentere våre studietid i studentmediene eller møte likesinnede som frivillig i bar, som det er å jobbe for å få gjennomslag for viktige studentpolitiske saker. Det er viktig at vi fortsetter å vise samfunnet rundt oss at studentbevegelsen nettopp er mangfoldig og fragmentert, men at dette er vår styrke.

Dagens jubileum er således en feiring av hele student-Norge og viktigheten av et godt og variert studentmiljø. Forelesninger og kollokviegrupper er ikke nok for å trives på studiene. Det er alt man gjør ved siden av som gir studiehverdagen ekstra mye mening. Og å ha mulighet til å gjøre dette kan kun sikres hvis studentenes ytre faktorer som økonomi, bolig og helsetjenester ikke er kilde til bekymring.

Og her kommer min oppgave til deg. Jeg vil gjerne oppfordre deg som er studentleder til å ta en prat med studentforeningene ved din institusjon. Likeledes vil jeg oppfordre dere tillitsvalgte på instituttene til å ta en prat med linjeforeningene, fagutvalgene og programutvalgene. Finn ut hva hverandre driver med og utnytt hverandre. Slik kan vi bygge alle sterkere. Det er en sterk kobling mellom studentforeninger og studentpolitikken, og vi er helt avhengige av hverandre for å kunne stå på kravene for rettighetene og velferden til Norges studenter også de neste 200 år.

Er du i Oslo er du hjertelig velkommen til å delta på jubileumsmarkeringen i Storsalen på Chateau Neuf onsdag kl. 18.00. Gratulerer med 200-årsdagen, alle Norges studenter!

 

Del dette