Du er her: Student.no > Blogg > Studiestøtte > Er for dyrt å ikke innføre 11 måneder studiestøtte

13.11.2013 (oppdatert 03.04.2014)

Er for dyrt å ikke innføre 11 måneder studiestøtte

Samfunnet investerer milliarder av kroner i høyere utdanning slik at individet og samfunnet skal få den kompetansen det trenger for å realisere seg selv.

Derfor har vi  i mange år jobbet med å bedre studiefinansieringen slik at studenter kan bruke tiden sin på studier fremfor deltidsjobb. Dagens situasjon er så prekær at vi står i fare for å kaste bort talent og skaperkraft snarere enn å bygge opp under kunnskapsglede og viktig kompetanse – det har ikke vi som nasjon råd til.

11 måneder studiestøtte er et åpenbart grep som vil bygge opp under målsetningene skissert over, og den ekstra utbetalingen i juni vil frigi verdifull tid som kan brukes til å prestere i eksamensmåneden.

I Norge faller 41 prosent fra eller bytter studier, og 30 prosent av alle studenter fullfører ikke på normert tid. På grunn av at de 30 prosentene ikke kommer ut i arbeid mister staten 900 millioner kroner i tapte skatteinntekter per år. Det er ikke store endringene i disse tallene som skal til for at investeringen i bedre rammevilkår gir gode økonomiske utslag for samfunnet.

Det er for dyrt å ikke innføre 11 måneders studiestøtte. Kristelig Folkeparti og Venstre er håpet studentene og kunnskapssamfunnet klarer seg til i disse dager. Vis oss at dere er våre studenthelter – innfør 11 måneder studiestøtte.

-Ola Magnussen Rydje – leder av Norsk studentorganisasjon og André Almås Christiansen – nestleder av Norsk studentorganisasjon

Del dette