Du er her: Student.no > Blogg > Andre organisasjoner > Studietur til Wien

11.02.2015 (oppdatert 03.03.2015)

Studietur til Wien

Møte med ÖH.
Møte med ÖH.

I slutten av forrige uke dro Arbeidsutvalget på studietur til Wien for å besøke Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH), som er den nasjonale studentorganisasjonen i Østerrike. Temaet for møtet var studentdemokratiets oppbygging, struktur og arbeid med kvalitetssikring på nasjonalt nivå. ÖH som organisasjon har mange sammenlignbare trekk med NSO, og er derfor en organisasjon hvor det er givende å drive erfaringsutveksling med på flere områder.

Studentdemokratiets oppbygging

I Østerrike er alle studenter automatisk medlem av ÖH, det er hjemlet i loven. Hver student betaler 18 euro i medlemskontingent per semester, som tilsvarer rundt 155 norske kroner. Studentdemokratiet er bygget opp med et nasjonalt nivå, et universitetsnivå, et fakultetsnivå og et programnivå.

Universitetene styres på en sånn måte at de har et rektorat, et senat og rådgivende organ. I rektoratet sitter kun rektoratet, mens det i senatet sitter 25% tillitsvalgte, 50% professorer og 25% akademisk ansatte. I det rådvidende organer har departementet minst 50% representasjon. Det betyr at departementet er tungt inne i styringen av institusjonene og det er ofte motstridende interesser mellom senatet og rektoratet.

På fakultets- og programnivå jobbes det relativt likt som i Norge, hvor de representerer studentene ved det aktuelle fakultetet og programmet opp mot ledelsen.

Struktur

Den Østeriske strukturen innen høyere utdanning består av fire ulike institusjonstyper. De har 21 statlige universiteter, 12 private universiteter, 21 private vitenskapelige universiteter og 17 lærerhøyskoler hvor 9 er statlige, 5 private og 3 for religionslærere.

Det er ikke noe særlig snakk om fusjonering mellom institusjoner i Østerrike. I 2006 hadde de et vellykket prosjekt der to institusjoner inngikk samarbeid om et studium. De har samme pensum og samme administrative enhet men opererer på hvert deres universitet. Innen lærerhøyskolene har det alltid foregått samarbeid. Studenter som for eksempel studerer musikk eller naturfag, tar fag på to ulike universitet som har spesialisert seg innenfor ulike områder, og oppnår slik en grad. En ny modell fra departementet muliggjør det og oppfordrer til fellesgrader mellom institusjoner. Hensikten er at hver institusjon skal spisse seg på det de er gode på, og på den måten samarbeide om felles grader på tvers.

Selv om samarbeidet på tvers av institusjonene ser ut til å fungere godt i Østerrike er det allikevel ikke problemfritt. Et av problemene studentorganisasjonen jobber med er den overveldende mengden av pensum. På de gradene hvor det er felles pensum, som da deles mellom flere institusjoner, mener begge at sitt pensum er viktigst, og på den måten får studentene en pensumliste større enn før.

Kvalitet i høyere utdanning

ÖH startet å engasjere seg i kvalitetssikring i 2010. Offentlige universiteter har ikke hatt eksterne kvalitetssikringsprosedyrer for i 2013, selv om det har vært en del av loven siden 2002. Det var ikke før i 2012 at det ble etablert et type NOKUT i Østerrike for kvalitetssikring. Før dette var det tre ulike organer for tre ulike institusjonstyper. De er derfor relativt nye. Et problem de fremdeles jobber med er at lærerhøyskolene ikke er en del av det felles organet, ettersom de omfattes av en annen lov. De har en slags komite for kvalitetssikring, men de lever ikke opp til kravene i de europeiske standardene.

ÖH etablerte i 2013 sin egen ekspertgruppe bestående av 50 studenter som får opplæring i kvalitetssikring og som brukes i paneler og grupper av det nasjonale kvalitetssikringsorganet. I tillegg til at de opplæres i nasjonale prosedyrer får de også opplæring i lokalt arbeid med kvalitetssikring og brukes derfor internt på deres egen institusjon til dette arbeidet. De har også 2 plasser i det nasjonale organet sitt styre.

Turen til Østerrike var både lærerik og hyggelig. Resten av turen jobbet vi mye med den politiske strategien for våren og hadde planmøter, for å skissere opp hvordan våren ser ut og fordele ansvar for våren.

 

Del dette