Du er her: Student.no > Blogg > Landsmøtet > Valgkomiteen orienterer 2.0

24.02.2015 (oppdatert 25.02.2015)

Valgkomiteen orienterer 2.0

Landsmøte 2015 nærmer seg med stormskritt, og valgkomiteen gleder seg til å hjelpe organisasjonen med fylle vervene som er på valg i april. Vår jobb er å vurdere kandidatene, din jobb er å stille til valg og oppfordre flinke mennesker til å gjøre det samme!

Dette kan du stille til:

Arbeidsutvalget (AU) – leder, nestleder, velferd- og likestillingsansvarlig, internasjonalt ansvarlig, to fagpolitisk ansvarlige.

Sentralstyret – 13 medlemmer

Fag- og forskningspolitisk komite (FFPK) – leder, fire medlemmer

Velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK) – leder, fire medlemmer

Internasjonal komite (IK) – leder, fire medlemmer

Prinsipprogramkomite (PPK) – leder, fire medlemmer

Kontrollkomite (KK) – to medlemmer

Valgkomite (VK) – leder, fire medlemmer

Vi håper at det finnes mange potensielle kandidater som har lyst til å bidra i neste års NSO. Har du spørsmål om hva det vil si å sitte i de forskjellige vervene oppfordrer vi til å ta kontakt med noen som kjenner til vervene ekstra godt, for eksempel de som sitter i de i dag. Eller ta kontakt med oss i valgkomiteen.

Høsten 2014 brukte vi i valgkomiteen mye tid på å evaluere tidligere prosesser rundt valg i organisasjonen. Tanker omkring dette kan dere lese om i vårt forrige blogginnlegg.

På bakgrunn av disse evalueringene har valgkomiteen valgt å gjøre intervjuer og innstilling av sentralstyre- og arbeidsutvalgskandidater i forkant av landsmøtet 2015. Dette gjør vi for at alle kandidater skal behandles mest mulig likt i intervjusituasjonen og at kandidater og delegater skal få muligheten til å vurdere innstillingen i god tid før valget skal gjennomføres.

For de som har vært med på Landsmøte tidligere vil valgkomiteens arbeid og prosessene rundt valg bli litt annerledes under årets møte. Hovedgrunnen til dette er at Sentralstyre skal erstatte dagens landsstyremodell, og at det nye Sentralstyret skal velges av Landsmøtet. Dette betyr at det skal velges flere mennesker og at valgkomiteen skal innstille på betydelig flere enn før.

Det skal velges 13 faste- og 13 vararepresentanter til sentralstyret og omfanget av kandidater gjør det vanskelig å gjennomføre gode intervjuer av kandidatene. Sentralstyrekandidater vil bli vurdert gjennom en skriftlig oppgave samt referansesjekk i tillegg til kandidatskjema. Dersom vi ser det nødvendig kommer valgkomiteen til å gjennomføre et kort skypemøte med sentralstyrekandidatene. For kandidatene til Arbeidsutvalget (AU) blir prosessen mer lik tidligere år. Her vil det bli intervjuer, skriftlige oppgaver og referansesjekk. Forskjellen er at dette vil skje på et tidligere tidspunkt. Dette medfører at fristen for å stille til valg for å bli vurdert av valgkomiteen som kandidat til arbeidsutvalg og sentralstyret er satt i god tid før Landsmøte, og er allerede 24. mars.

Når det gjelder de øvrige vervene valgkomiteen skal innstille på: ledere av de politiske komiteene samt prinsipprogramkomiteen, leder av valgkomiteen samt medlemmer av kontrollkomiteen, vil dette gjøres på samme måte som tidligere med intervjuer og presentasjon av innstilling på landsmøtet.

Datoer fram mot landsmøte 5 2015:

 • 21. mars: Lederdebatt streames fra regionsmøte vest (lederkandidater bør stille før dette)
 • 24. mars: Frist for å stille til arbeidsutvalg og sentralstyre for å bli vurdert av valgkomiteen
 • 25. mars: Skriftlige oppgaver sendes ut til arbeidsutvalgs- og sentralstyrekandidater
 • 27. mars: Offentliggjøring av kandidater til AU og Sst kl.12.00 på student.no
 • 27. mars: Frist for innlevering av skriftlige oppgaver til valgkomiteen
 • 7-9.april: Intervjuer av kandidater til arbeidsutvalget
 • 10. april: Intervjuer av lederkandidater (til arbeidsutvalget)
 • 13. april: Offentliggjøring av valgkomiteens innstilling på student.no kl.13.00 (streame og skriftlig med vurdering og begrunnelser)
 • 13. april: Frist for å stille til komiteer for å bli vurdert av valgkomiteen

Landsmøtet:

 • 16.-17.april: Intervjuer av kandidater til komiteer
 • 17. april: Innstilling til arbeidsutvalg og sentralstyret annonseres fra talerstol
 • 17. april: Lederdebatt og utspørring av kandidater til arbeidsutvalg
 • 18. april: Valg av leder, arbeidsutvalg og sentralstyre
 • 18. april: Innstilling fra valgkomiteen for komiteer
 • 19.april: Valg av komiteer

Still til valg da vel!

VK

 

 

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på. Hilsen Gina, Bjørn-Åge, Axel, Jonas og Tuva.

LM-logo nett

Del dette