Du er her: Student.no > Blogg > #StyringLedelse > Delegeringens velsignelse

14.04.2015

Delegeringens velsignelse

Jeg har vær rektor ved Høgskolen i Gjøvik i snart 15 år. Det har vært en fantastisk morsom reise. Selvsagt har det vært mye arbeid og – til tider – vanskelige prosesser. Men, i ettertid er takknemlighet og glede det som først dukker opp når jeg tenker tilbake.

joern_wroldsenAv Jørn Wroldsen, rektor ved ​Høgskolen i Gjøvik

 

Jeg har vært så heldig å ha denne jobben i en tidsepoke der høgskolen har hatt en nesten utrolig utvikling.  Vi har hatt stor vekst i studenttallet. Vi har gått fra å være en liten høgskole som primært tilbød ingeniør-og sykepleierutdanning, til en middels stor høgskole som tilbyr utdanninger på både bachelor, master og phd-nivå. Og samtidig har vi bygd opp aktive forskningsgrupper med sterke internasjonale samarbeidsrelasjoner. I dag nevnes Høgskolen i Gjøvik ofte når sentrale politikere og næringslivsledere skal trekke frem gode eksempler på at det går an å få til noe selv om du ikke er et stort universitet eller ligger i en stor by.

Når noen spør meg hvordan «jeg har fått det til», reagerer jeg på spørsmålsstillingen. Det er ikke snakk om at «jeg har fått til» noe. Det er snakk om at høgskolen, gjennom alle sine dyktige ansatte, har fått til noe. Men, slike spørsmål trigger selvsagt noen refleksjoner. Og jeg vender alltid tilbake til betydningen av delegering. Jeg har selvsagt en sterk formell rolle som rektor. Men, jeg får ikke til noe hvis ikke mine nærmeste medarbeidere  lykkes. Og, jeg vet at den beste motivasjonen for å gjøre en god innsats har du hvis du jobber med de oppgavene du brenner for.

Derfor har jeg stor tro på en to-trinns prosess der vi former strategier og planer sammen, og deretter gir ansvaret for gjennomføring til de som selv har lagt planene. Svært sentralt er det  at en får til gode og involverende strategiprosesser som staker ut tydelige mål og som  blir godt  forankret i organisasjon, ledelse og styre.  Det skaper trygghet i organisasjonen og ledergruppen og er en viktig forutsetning for delegering av ansvar.

Jeg får ofte høre av mine nærmeste medarbeidere at de synes det er ok å bli vist stor tillit, og å få ansvar og myndighet. Jeg ser med glede på de gode resultatene de skaper! Det er vel slik vi får det til…

Del dette