Du er her: Student.no > Blogg > Medlemslagene > Mange engasjerte ved Studentorganisasjonen i Agder

03.06.2015

Mange engasjerte ved Studentorganisasjonen i Agder

Bilde: Påtroppende styre ved UiA. Fra venstre: Jonas Strisland (velferdsansvarlig), Arne Borgersen (informasjonsansvarlig), Jan Erik Buarøy (internasjoanlt ansvarlig), Helene Vedal (nestleder) og Silje Wingereid Hammerstad (leder). Påtroppende tillitsvalgtansvarlig, Kai Steffen Østensen, var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Bilde: Påtroppende styre ved UiA. Fra venstre: Jonas Strisland (velferdsansvarlig), Arne Borgersen (informasjonsansvarlig), Jan Erik Buarøy (internasjoanlt ansvarlig), Helene Vedal (nestleder) og Silje Wingereid Hammerstad (leder). Påtroppende tillitsvalgtansvarlig, Kai Steffen Østensen, var ikke tilstede da bildet ble tatt.

I en ny serie innlegg på bloggen vår, ønsker NSO å fremsnakke sine medlemslag og lokalt engasjement. Først ut er Studentorganisasjonen i Agder (STA) som ved sitt siste valg, opplevde kampvoteringer til hver av sine verv.

I alt var det 19 kandidater til seks plasser. Sammenlignet med valget i fjor var det en økning på 10 kandidater til de samme vervene.

«Det er svært positivt for studentdemokratiet og for studentene ved UiA at det er kamp om plassene» forteller nestleder, Tine Borg.

STA har gjort flere grep for å oppnå større kamp om plassene og for å øke engasjementet lokalt. Blant annet har de fått flere frikjøpte stillingsprosenter, som har bidratt til å gjøre vervene mer attraktive. I tillegg ble valget utlyst to uker tidligere enn tidligere år.

Aktiv promotering på sosiale medier, campus og gjennom andre studentorganisasjoner ved UiA har de klart å nå ut til flere. Det ble også tatt i bruk promoteringsvideo.

«Ønsket fra det sittende styret har vært å bryte ned terskelen for å stille til valg. Dette har vi klart å innfri» sier en fornøyd nestleder og understreker at å fokusere på motivasjon fremfor spesielle forkunnskaper har vært viktig.

Andre ting som STA-styret har hatt stort fokus på har vært tilgjengelighet for kandidater. «Dette har gjort at vi har fått en personlig kontakt med flere potensielle kandidater, og det har vært enkelt å oppnå dialog».

Leder av Norsk studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset,  roser STA og synes det er positivt at så mange ønsker å representere studentene.

Del dette