Du er her: Student.no > Blogg > Kvalitet i utdanningen > Krev kvalitet – NSOs høstkonferanse 2015

26.10.2015 (oppdatert 12.11.2015)

Krev kvalitet – NSOs høstkonferanse 2015

 

IMG_0899

I helgen var drøyt 50 tillitsvalgte fra hele landet samlet i Oslo for å diskutere studiekvalitet og videre arbeid frem mot stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som er varslet i 2017. Etter en intens helg med både interessante og høylytte diskusjoner føler vi at vi har tatt nok et steg i riktig retning av studentenes kvalitetsmelding.

Med tittelen «Krev kvalitet» ble årets Høstkonferanse gjennomført på Høgskolen i Oslo og Akershus. Årets konferanse ble et slags prøveprosjekt, der vi istedenfor å kun fokusere på opplæring og foredrag hadde et stort fokus på å arbeide i grupper, utveksle ideer og komme frem til smarte løsninger i fellesskap. Formålet med konferansen var å belyse noen av de ekstremt mange momentene som ligger til grunn for å forbedre studiekvaliteten. Vi hadde et mål om at kunnskapen og kompetansen rundt studiekvalitet blant alle deltakerne skulle bli bedre, og at vi i arbeidsutvalget skulle få gode innspill til videre arbeid. Vi håper og tror at alle deltakerne tar med seg de gode diskusjonene og arbeidet til egen institusjon for å forbedre kvaliteten. Og gode innspill- det fikk vi!

Etter gode innlegg fra statssekretær Bjørn Haugstad og Kim Kantardjiev fra NOKUT, samt Tine og Wenche fra NSO-kontoret på fredag var resten av helga satt av til arbeid med forskjellige emner. Arbeidet skulle avsluttes med en «eksamen» i form av et fremlegg for resten av konferansedeltakerne på konferansens siste dag. I forkant av eksamen skulle alle emnene gjennom en midtveisevaluering hvor sensorer ga deltakerne tilbakemeldinger. Alle gruppene hadde i tillegg egne veiledere som veiledet og fulgte opp arbeidet gjennom hele helgen. Takket være en svært engasjert gjeng, samt meget kompetente veiledere kom vi oss igjennom helgen med et resultat vi i arbeidsutvalget er meget fornøyde med.

Helgens diskusjoner har vært mange, og har blant annet bestått av studentevalueringer, eksamensmetoder, studenter som ressurs i fagmiljøene, internasjonalisering, mangfold og tilgjengelighet. Alt dette og mye mer er faktorer som er med å bestemme kvaliteten vi opplever i studiehverdagen, og der av det faglige utbyttet vi sitter igjen med. Vi har fått en haug med gode forslag og nye refleksjoner vi nå kommer til å ta med oss inn i et videre arbeid vi gleder oss til å komme i gang med.

Veien frem mot kvalitetsmeldingen i 2017 er langt og vanskelig, og vi er direkte avhengige av et godt samarbeid mellom NSO sentralt og våre medlemslag rundt om i landet for å få det resultatet vi ønsker. Kvalitet defineres nemlig ikke bare gjennom det nasjonale arbeidet, men først og fremst gjennom arbeidet som gjøres lokalt i forhold til påvirkning, å stille krav og å gjøre den jobben våre medstudenter trenger at vi gjør.

Vi vil få lov til å takke alle deltakerne, veilederne og innlederne for å ha bidratt til en flott og lærerik helg.

På vegne av arbeidsutvalget,
Tine og Jøgga.

 

Presentasjoner fra helgen: 

Tine om studiekvalitet.

Wenche om å måle studiekvalitet.

Del dette