Du er her: Student.no > Blogg > Kvalitet i utdanningen > Takk for at du hjelper oss med å spre Studiebarometeret!

27.10.2015

Takk for at du hjelper oss med å spre Studiebarometeret!

Terje Mørland er direktør i NOKUT.
Terje Mørland er direktør i NOKUT.

Hver høst spør vi i NOKUT mer enn 60 000 2.- og 5. års studenter på universiteter og høyskoler over hele landet hva de mener om studiet sitt. På den måten representerer Studiebarometeret studentenes stemme.  En stemme vi er opptatt av å lytte til.

Men som undersøkelser flest, er Studiebarometeret avhengig av deltakelse, og at studenten faktisk bruker denne stemmen. Høy svarprosent og oppslutningen rundt undersøkelsen de siste årene skyldes blant annet stor innsats fra dere i studentdemokratiene. Høstens runde er intet unntak.

Delta i  undersøkelsen nå!

Gjennom Studiebarometeret ønsker vi i NOKUT å løfte frem studentenes meninger om kvaliteten på utdannelsen de er i gang med. Det er det flere gode grunner til.

For det første er kjennskap til studentenes mening om hva som fungerer, og hva som funger mindre godt på studieprogrammet deres, en forutsetning for arbeidet med å styrke studiekvaliteten på norske universiteter og høyskoler. Undersøkelsen har etter tre år blitt et essensielt verktøy i det lokale kvalitetsarbeidet.

For det andre representerer Studiebarometeret en kunnskapsbase vi ikke har hatt tilgang på tidligere: Studentenes vurdering av kvaliteten på mer enn 1 700 studieprogrammer ved nesten 60 universiteter og høyskoler gir helt ny innsikt i UH-sektoren nasjonalt. Det betyr at undersøkelsen har fått stor betydning, også for myndigheter som NOKUT og arbeidet vårt for at samfunnet skal ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning.

Ett eksempel på hvordan Studiebarometeret har blitt tatt i bruk fikk vi se etter at tallene fra undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014 ble lagt frem. Nok en gang viste resultatene at studentene var lite fornøyde med oppfølging og veiledning på studiene sine, og at studentene på medisin var blant de minst fornøyde. Det ønsket Universitetet i Bergen (UiB), som tilbyr medisinstudier, å gjøre noe med. De opprettet en mentorordning for studentene og et eget fag i pasientkontakt, med bakgrunn i blant annet tilbakemeldingene i Studiebarometeret.

Eksemplet fra UiB viser at det nytter å delta i Studiebarometeret, og hvordan undersøkelsen er med på å systematisere studentenes mening. Undersøkelsen plasserer data bak mistanker eller tilbakemeldinger om at det, på ett eller flere studieprogram, rett og slett er forhold som ikke holder god nok kvalitet. Men det avhenger altså av deltakelse fra studentene, som gir en tilstrekkelig høy svarprosent bak tallene.

Vi vet at det kreves en viss innsats for å overbevise engasjerte (og mindre engasjerte) medstudenter om at «jo, vi vet at det er mange slike undersøkelser, men denne her er det ekstra viktig at du svarer på!». Den innsatsen tar vi ikke for gitt i NOKUT.  Vi hadde aldri lykkes med Studiebarometeret om vi ikke hadde fått så god drahjelp fra ansatte på landets universiteter og høyskoler og fra dere som representerer studentene. I skrivende stund viser de foreløpige tallene for høstens runde at mer enn 17 800 studenter allerede har sagt sin mening om studiet sitt.

Nå er vi på oppløpssiden. Tirsdag 4. november avsluttes undersøkelsen, og de studentene som enda ikke har svart må engasjeres til å gjøre nettopp det. Det betyr siste innspurt fra dere som hjelper oss i NOKUT å nå ut til studentene. Enten det innebærer å gå direkte til målgruppen, eller å fortelle småautoritære professorer om at studentenes mening er en essensiell del av kvalitetsregnskapet. Derfor er det fint om også de minner studentene sine på at de må svare på Studiebarometeret. Gjerne nå. I forelesningen.

 

 

Terje Mørland er direktør i nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Del dette