Du er her: Student.no > Blogg > NSO som organisasjon > AFK – Hvem er vi og hva skal vi gjøre?

08.01.2016

AFK – Hvem er vi og hva skal vi gjøre?

Bildet er hentet fra Ålesund fotballklubb
Bildet er hentet fra Ålesund fotballklubb

Før jul satte sentralstyret ned en komité som skal utrede hvordan Norsk studentorganisasjon (NSO) kan få en bedre utnyttelse og integrasjon av sine faglige komiteer. Vi kaller komiteen AFK, ikke fotballaget, men adhockomité for utredning av faglige komiteer. Og her er vi! Bloggen forteller litt om hva vi skal gjøre og hvordan.

I komiteen, AFK, sitter Simon Utseth Sandvåg og Mats Beldo fra sentralstyret (SST), og Vebjørn Andersson som er leder i Faglig komité for realfag (FKR). Med oss har vi Synne Grønvold, nestleder i arbeidsutvalget.

Komitéen har akkurat startet på arbeidet og målet er at det skal leveres en rapport til det siste SSt-møtet, 2. juni 2016. Bestillingen fra Landsmøtet i 2015 var at komitéene skulle evalueres til Landsmøtet i 2016, men av hensyn til tid for utredningen og for å få gjort et så grundig arbeid som mulig, vil selve rapporten leveres SST6.

Hvordan skal vi arbeide

Sentralstyret har gitt komiteen et mandat, som blant annet består av 5 spørsmål, komiteen skal svare på:

  • Hvordan fungerer organiseringen med faglige komitéer?
  • Kan dette organiseres på andre måter?
  • Hva er behovet for faglige komiteer?
  • Hvordan kan arbeidet med fagområder integreres bedre i organisasjonen?
  • Hva kan være alternativene til å ha faglige komitéer?

Rapporten skal svare på disse spørsmålene og komme med tips til hvordan organisasjonen skal arbeide med ulike fagområder videre. Det skal derfor tas utgangspunkt i resultatene som kommer frem i utredningen.

For at denne rapporten skal bli best mulig trenger komiteen innspill fra hele organisasjonen. Vi ser for oss at medlemmer av tidligere faglige komiteer, dagens faglige komiteer, samt andre i organisasjonen som har arbeidet eller arbeider med de faglige komiteene er relevante målgrupper for informasjonsinnhenting. Vi kommer til å sende ut både høringer og spørsmål for å få mest mulig informasjon. Målet er at vi skal finne mulige løsninger for hvilke endringer som kan gjøres for at organisasjonen som helhet skal fungere enda bedre, og hvordan NSO skal arbeide med ulike fagområder.

Oppstarten

Arbeide vil som sagt bestå av mye informasjonsinnhenting. Vi har derfor tenkt å sende ut første høring allerede i januar/februar. Skulle du allerede nå sitte inne med gode innspill, så tar vi gjerne i mot det. Aktuelle punkter å ta stilling til nå er:

  • Hvordan er det ønskelig at komiteen skal jobbe med dette fram mot rapport skal leveres til SSt i juni 2016?
  • Hvilke momenter er det viktig å få med inn i første høringsrunde?
  • Hvem bør inkluderes i høringsrundene?

Vi ønsker at det skal være en lav terskel for å komme med innspill til oss. Har du innspill, ber vi deg sende oss en mail på afk@student.no,   hvor alle i komiteen kan nås. Lite er foreløpig bestemt om prosessen framover, så alle innspill settes pris på.

Del dette