Du er her: Student.no > Blogg > #NSOPrinsipp > Forandring

12.01.2016 (oppdatert 14.01.2016)

Forandring

NSOs prinsipprogram skal opp til behandling på årets landsmøte, derfor har vi invitert ungdomspartiene til å blogge om prinsipprogrammet. I dag er det Sosialistisk Ungdom og leder Nicholas Wilkinson som blogger på student.no.

Forandring

Verden går inn i en enorm omstillingsperiode. Global oppvarming og automatisering vil føre til fundamentale forandringer i samfunnet og arbeidslivet. Utdanningen må også forandres om vi skal kunne møte framtiden på en god måte.

Dyrk forskjellene

Alle er forskjellige. Vi har kunnskap og evner om forskjellige ting. Verdens beste utdanningssystem krever at vi gir hver enkelt student mulighet til å videreutvikle sine evner. I dag gjør vi ikke det. Alle måles med samme trange gjennomsnittskaraktersystem. Du kan ha anlegg for å bli verdens beste fysiker med løsningene på klimakrisen, men dårlige karakterer i gym og samfunnsfag kan utestenge deg fra studiet.

Vi må dyrke forskjellene og kompetansene til hver enkelt student så vi sammen kan skape et bedre samfunn. SU håper NSO vil støtte vårt krav om et nytt opptakssystem der relevante karakterer, evner og relevant erfaring bestemmer hva du får studere.

Alle trengs

Om vi skal løse klimakrisen må vi ha hele Norge med på laget. Da trenger vi at alle får muligheten til å utvikle evnene sine. Gratis utdanning med høyt studiestipend må sikres om også folk fra familier med mindre god råd skal kunne bidra.

Gode løsninger krever også hjelp fra både menn og kvinner. Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa. Kjønn overstyrer folks muligheter til å bli den beste de kan bli. Likestillingsarbeidet må styrkes for å fjerne samfunnspresset som skyver kvinner bort fra mannsdominerte utdanninger og menn bort fra kvinnedominerte utdanninger.

Demokratisk utdanning

Store omveltninger kan være smertefulle og om de skjer ovenfra og ned fungerer de ofte svært dårlig. Om overgangen til et langt mer automatisert og grønt samfunn skal fungere må utdanningen demokratiseres. Studenter og ansatte kjenner hverdagen på studiestedene. Makt må flyttes ut til studentstyrene og institusjonsstyrene og bort fra politikerne.

De store overordnede prioriteringene for forskning og samfunnsutvikling må likevel fortsatt styres nasjonalt for å sikre at de rettes inn mot å løse samfunnets utfordringer. Kommersialisering og privatisering av utdanningen truet utdanningens rolle som hjørnesteinen i videreutviklingen av fellesskapet. Om smale kommersielle interesser får styre overordnede prioriteringer vil utdanning løse bedrifters utfordringer, men ikke samfunnets utfordringer. NSO bør si et tydelig nei til privat utdanning og ja til utdanning med et bredt samfunnsmandat.

Omveltning

Utdanning er nøkkelen til en god framtid gjennom omveltningene klimakrisen og automatisering vil gi.  Om vi skal løse framtidens utfordringer trenger vi et annet utdanningssystem som dyrker hver enkelt student sine evner, som gir alle muligheter uavhengig av kjønn og inntekt og som styres demokratisk.

Nicholas Wilkinson, leder av Sosialistisk Ungdom

Del dette