Du er her: Student.no > Blogg > #NSOPrinsipp > Studentenes psykiske helse må ikke glemmes!

21.01.2016

Studentenes psykiske helse må ikke glemmes!

NSOs prinsipprogram skal opp til behandling på årets landsmøte, derfor har vi invitert ungdomspartiene til å blogge om prinsipprogrammet på student.no. I dag er det Kristelig Folkepartis Ungdom og leder Ida Lindtveit sin tur.

 

Studentenes psykiske helse må ikke glemmes!

Mange vil peke på at de store spørsmålene innenfor høyere utdanning fremover er struktur, finansiering og kvalitet. Dette er helt klart viktige spørsmål. På alle de tre områdene må det gjøres endringer for å sikre at studentene får det tilbudet de skal ha, og sikre at høyere utdanning gir samfunnet ny kunnskap for å møte de store utfordringene vi står overfor fremover.

Jeg mener likevel det er et spørsmål som er viktigere enn dette. Det handler om studentenes psykiske helse. SHoT-undersøkelsen fra 2014 viste at én av fem studenter sliter med alvorlige psykiske helseplager, og mange studenter føler seg ensomme.

Studenter er i en periode der mye i livet forandres. Mange har flyttet til en ny by, har dårlig økonomi og et stort press på å prestere. Fremtiden avhenger av gode karakterer samtidig som man gjerne skal vise fremtidig arbeidsgiver at man ved siden av studiene både har skaffet seg relevant arbeidserfaring og deltatt i frivillig arbeid. På toppen av dette skal man danne nye vennskap og være en del av det sosiale miljøet. Man trenger ikke være masterutdannet for å skjønne at dette kan bli for mye.

De aller fleste studenter har en god studietid og blir godt forberedt for videre arbeidsliv. For de studentene som sliter med psyken kan resultatet bli noe helt annet. Det kan føre til drop-out fra studiene og vanskeligheter på arbeidsmarkedet. Dette er et stort tap for samfunnet vårt. Derfor mener jeg at psykisk helse blant studenter må få større oppmerksomhet. Vi trenger flere redskap for å forebygge, fange opp dem som sliter og sikre god behandling.

Skal norske studenter bli verdens beste, må ikke diskusjonene bare dreie seg om systemer og resultatmål. Studentene må kunne fullføre studiene uten å bli syke av presset og stresset de møter. Da må studentenes psykiske helse bli tatt på alvor.

Ida Lindtveit, leder Kristelig Folkepartis Ungdom

Del dette