Du er her: Student.no > Blogg > #NSOPrinsipp > Hva vet vi egentlig om framtida?

03.02.2016

Hva vet vi egentlig om framtida?

NSOs prinsipprogram skal opp til behandling på årets landsmøte, derfor har vi invitert ungdomspartiene til å blogge om prinsipprogrammet på student.no. I dag er det talsperson Anna Serafima S. Kvam i  Grønn Ungdom sin tur.

 

Hva vet vi egentlig om framtida?

Hva vet vi om arbeidsmarkedet om 20 år? Samfunnets behov?? Vel, i det store og hele så vet vi litt av hvert.

For det første vet vi at Norge skal omstille seg fra å være en oljebasert økonomi til å leve av andre næringer. Dette vil gi oss nye arbeidsplasser å skape og å fylle.  For det andre vet vi at flere jobber kommer til å forsvinne som en konsekvens av automatisering. Videre vet vi at verden blir stadig mer globalisert. Ulike språk og kulturer veves i hop og skal sameksistere i stadig større grad. Og sist, men ikke minst, så vet vi at teknologien vil fortsette å revolusjonere måtene vi kommuniserer med hverandre på.

De store og viktige diskusjonene om sektor for høyere utdanning må ha vissheten om disse utviklingstrekkene som bakteppe. Det neste spørsmålet blir derfor hva en slik framtid krever av oss? Den krever en sektor for høyere utdanning som gir oss kunnskapsrike og fleksible samfunnsborgere. Studenter må ha forutsetninger for å tilegne seg dybdekunnskap som kan være bestandig i et samfunn og i et arbeidsliv hvor digitalisering av samfunnet gjør at endringene skjer stadig raskere. En viktig debatt vil derfor dreie seg om hvordan vi sikrer og utvikler et utdanningstilbud som kan gi framtidas arbeidstakere evignyttig og levedyktig kunnskap.

Med en stor omstilling i vente vil både samtida og framtida  kreve en befolkning med høyt akademisk og høyt praktisk ferdighetsnivå. Vi må ha mennesker som har det som trengs i hodet og hendene for å utvikle de næringene vi skal leve av etter oljealderen. Det krever gode håndverkere, ledere, og forskere.

Alt dette forteller oss at utdanningssektoren kommer til å være preget av diskusjoner om hvordan vi sikrer sterke fagmiljøer som kan konkurrere internasjonalt. Diskusjonen er godt i gang i forbindelse med kunnskapsministerens strukturreform.

Mitt tips er at også miljøene rundt fagutdanningene vil rykke inn i denne diskusjonen i stadig større grad. Et sentralt spørsmål bør bli:  hvordan sikrer vi solid undervisning og attraktive studieløp på de tradisjonelle høgskoleprofesjonene, samtidig som vi bygger enda sterkere akademiske miljøer? Når utdanningsinstitusjonenes strukur skal reformeres blir det livsviktig at hensynet til det ene går på bekostning av det andre. Vi har ikke råd til at behovet for voksende og sterke fagutdanninger går på bekostning av sterke konkurransedyktige akademiske miljøer. Eller vice versa.

Anna Serafima S. Kvam, Talsperson Grønn Ungdom

Del dette