Du er her: Student.no > Blogg > #NSOPrinsipp > Nok reformer, nå må vi utdanne og forske

04.02.2016

Nok reformer, nå må vi utdanne og forske

NSOs prinsipprogram skal opp til behandling på årets landsmøte, derfor har vi invitert ungdomspartiene til å blogge om prinsipprogrammet på student.no. I dag er det Senterungdommen og leder Erling Laugsand sin tur.

Nok reformer, nå må vi utdanne og forske

Strukturreformene
Høyere utdanning i Norge står midt oppe i en omfattende strukturreform etter kraftig påtrykk fra regjeringa. Som på alle andre samfunnsområder har dagens regjering kjørt på med reformpress med utgangspunkt i at større alltid er bedre. For det første mener vi i Senterungdommen at utgangspunktet for reformen er feil. Det naturlige hadde vært å begynne med å diskutere kvalitet, deretter finansiering og så til slutt struktur. Regjeringen har valgt å kjøre prosessen i stikk motsatt rekkefølge. Generelt vet man at synergieffektene ved fusjoner ofte overvurderes. Det undervurderes hvor lang tid det tar og hvor store ressurser som kreves for å oppnå vellykkede fusjoner. Det burde finnes nok av eksempler på dette i det offentlige Norge, samtidig som man vet at dette gjør seg gjeldende også i næringslivet.

Vi ønsker å bevare egenarten til høgskolene, samtidig som vi tror reformprosessene i seg selv vil gjøre det vanskeligere for universitetene å kjempe om å være internasjonalt fremragende. Nå er det nå engang slik at fusjonene er vedtatt. Da bør disse spørsmålene være viktige i den prosessen som nå skal skje framover.

Internasjonalt fremragende
Flere fagfolk har trukket frem at fusjonene mellom universitet og høgskoler vil  ta så mye tid, krefter og fokus hos institusjonene at vi risikerer at det vil gå utover universitetenes mulighet til å ivareta de spissede utdanningene sine. Det er vanskelig å være både spiss og bredde samtidig, noe som burde være åpenbart for de fleste. Senterungdommen mener dette er noe man burde erkjent, og latt både universitetene og høgskolene dyrke sin egenart. Framover blir det viktig at man ser på hvordan fagmiljøene, også i større fusjonerte systemer, skal få konsentrere innsatsen og spisse forskningen slik at vi kan oppnå internasjonalt fremragende forskning slik vi har som mål.

Akademisk inflasjon
Høgskolene har tradisjonelt hatt en viktig rolle i å utdanne fagfolk og arbeidskraft til de ulike regionene, kanskje først og fremst der de er lokalisert. Senterungdommen mener i utgangspunktet at de burde fått rendyrket denne egenarten. Vi mener det vil være en veldig stor feil dersom vi med disse fusjonene samtidig raderer ut de treårige høyere utdanningene. Da vil vi gjøre samme feil som da vi i sin tid teoretiserte yrkesfagene. Det er allerede i dag utfordringer med akademisk inflasjon. Regionene og bedriftene rundt om i Norge vil fortsatt ha behov for folk som ikke nødvendigvis har master. De fusjonerte institusjonene må ha rom for de mer kortvarige utdanningsløpene også i årene fremover.

Undervisningskvalitet og forskning
Man skal være forsiktig med å bruke egne erfaringer og anekdotiske bevis som grunnlag for politikkutforming. Samtidig tror jeg enhver med erfaring som student ved norske høgskoler eller universiteter kan fortelle skrekkhistorier om dårlige forelesere og laber undervisningskvalitet. Fusjonene som nå foregår gjør at det blir betydelig færre høyskoler i landet. Hva gjør det med sektoren og de yrkene som vi trenger mange av i framtida, for eksempel sykepleiere og lærere? Vil dette bety at disse utdanningene, som del av et universitet vil få større krav om forskning som kvalitetskriterie? Vi stiller oss sterkt tvilende til om økt forskningsfokus nødvendigvis hever undervisningskvaliteten. Det viktigste i en del av disse studieretningene er å få utdannet gode fagfolk, ikke at alle institusjonene skal være verdensledende på forskning.

Veien videre
Etter turbulente tider er det nå viktig at sektoren får tid til å etablere seg i et nytt landskap, og dette bør være preget av vilje til også å satse på studentene. Senterungdommen kommer til å være en pådriver for at den varslede meldingen om utdanningskvalitet styrker studentenes posisjon i sektoren, og sørger for at fremragende utdanningskvalitet blir minst like anerkjent som fremragende forskning.

Erling Laugsand, Leder i Senterungdommen

Del dette