Du er her: Student.no > Blogg > Landsmøtet > Hva du trenger å vite om valget #LMNSO

09.02.2016 (oppdatert 08.04.2016)

Hva du trenger å vite om valget #LMNSO

Landsmøtet 2016 nærmer seg med stormskritt, og vi i valgkomitéen gleder oss til å hjelpe organisasjonen med å fylle vervene som er på valg i april. Vår jobb er å vurdere kandidatene, og din jobb er å stille til valg og oppfordre flinke mennesker til å gjøre det samme!

Still til valg på #LMNSO

Dette kan du stille til:

Arbeidsutvalget (AU) – leder, nestleder, velferd- og likestillingsansvarlig, internasjonalt ansvarlig og to fagpolitiske ansvarlige.

Sentralstyret – 13 medlemmer + 13 vara

Fag- og forskningspolitisk komité (FFPK) – en leder, fire medlemmer

Velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK) –  en leder, fire medlemmer

Internasjonal komité (IK) – en leder, fire medlemmer

Læringsmiljøpolitisk komit (LMPK) – en leder, fire medlemmer

Kontrollkomite (KK) – to medlemmer(to år)

Valgkomité (VK) – en leder, fire medlemmer

Vi håper at det finnes mange potensielle kandidater som har lyst til å bidra i neste års NSO. Har du spørsmål om hva det vil si å sitte i de forskjellige vervene oppfordrer vi til å ta kontakt med noen som kjenner til vervene ekstra godt, for eksempel de som sitter i de i dag, eller ta kontakt med oss i valgkomiteen.

Etter fjorårets gode arbeid av valgkomitéen som satt da, har vi valgt å fortsette i samme stil. Vi gjør ingen store endringer fra i fjor, som vil si at vi vil gjennomføre intervjuer og innstilling av sentralstyrekandidater og arbeidsutvalgskandidater i forkant av landsmøtet 2016. Dette gjør vi for at alle kandidater skal behandles mest mulig likt i intervjusituasjonen og at kandidater og delegater skal få muligheten til å vurdere innstillingen i god tid før valget skal gjennomføres.

Sentralstyrekandidater vil bli vurdert gjennom en skriftlig oppgave, samt referansesjekk, i tillegg til kandidatskjema. Dersom vi ser det nødvendig kommer valgkomiteen til å gjennomføre et kort skypemøte med sentralstyrekandidatene. For kandidatene til Arbeidsutvalget (AU) blir prosessen litt mer omfattende. Her vil det bli intervjuer, skriftlige oppgaver og referansesjekk. Fristen for å stille til valg for å bli vurdert av valgkomitéen, som kandidat til arbeidsutvalget og sentralstyret, er derfor satt i god tid før landsmøtet, og er satt til 4. april.

Når det gjelder de øvrige vervene valgkomiteen skal innstille på: ledere av de politiske komitéene, leder av valgkomitéen, samt medlemmer av kontrollkomiteen, vil dette gjøres med intervjuer og presentasjon av innstilling på landsmøtet.

Datoer fram mot landsmøte 6 2016:

 • 2. april: Lederdebatt streames fra regionmøte.
 • 4. april: Frist for å stille for å bli vurdert av valgkomitéen
 • 5. april: Skriftlig oppgave sendes ut til AU og SSt-kandidater
 • 8. april: Offentliggjøring av kandidater på student.no kl. 12:00
 • 8. april: Frist for innlevering av oppgaver
 • 12. – 14. april: Intervjuer av kandidater til AU
 • 15. april: Intervju av lederkandidater
 • 18. april: Offentliggjøring av valgkomiteens innstilling på student.no kl. 12:00
 • 18. april: Frist for å stille til komiteer

Landsmøtet:

 • 20. – 22. april: Intervjuer av kandidater til komitér
 • 21. april: Innstilling av Arbeidsutvalget og Sentralstyret annonseres fra talerstolen
 • 22. april: Lederdebatt og utspørring
 • 23. april: Valg av leder, AU og SSt
 • 23. april: Innstilling av komiteer
 • 24. april: Valg av komiteer

Still til valg!

Hilsen oss i valgkomitéen!

Del dette