Du er her: Student.no > Blogg > NSO som organisasjon > Høring om NSOs faglige komiteer

08.03.2016

Høring om NSOs faglige komiteer

HØRING: Bedre utnyttelse og integrasjon av NSOs faglige komiteer. Adhockomité for utredning av de faglige komiteene (AFK) ønsker innspill.

Som et ledd i utredningsprossessen av de faglige komiteene, sender AFK ut en åpen høring til sine medlemslag og faglige komiteer. Det at høringen er åpen, gjør at andre som måtte ønske det også får anledning til å svare. Den første høringen gikk til tidligere medlemmer av faglige komiteer og i NSOs arbeidsutvalg.

Nå sender vi høringen til alle de faglige komiteene og til alle medlemslag, i tillegg til at det legges ut åpent her på NSOs nettsider. Det kom godt med svar på den første høringen. Vi håper på stor interesse også denne gangen, slik at komiteene kan få et bredt vurderingsgrunnlag som vil være til god hjelp for adhockomiteens arbeid.

Vedlagt denne høringen følger det med et spørreskjema i Enalyzer. Link til skjemaet ble sendt på epost, eller dere kan finne på denne linken.

Spørsmål vi ønsker at alle svarer på:

 1. Hva mener dere bør være de faglige komiteenes hovedoppgave?
 2. Opplever dere at organisasjonen har en klar hensikt med de faglige komiteene?
 3. Hvilke tiltak kan gjøres i dag for å bedre integrasjonen av de faglige komiteene?
 4. Skal NSO arbeide med politikk rettet mot spesifikke fagområder? Hvorfor/hvorfor ikke?
 5. Hva er behovet for faglige komiteer i NSO?
 6. Hvem mener dere har hovedansvaret for rekruttering til de faglige komiteene? Og hvordan bør dette foregå?
 7. Hva kan være alternativet til å ha faglige komiteer, er det andre strukturelle endringer som kan gjøres??

Dersom dere er fra en faglig komité ønsker vi også svar på følgende:
(Dersom et spørsmål er likelydende fra spørsmålene over, svar på disse.)

 1.  Føler dere at de faglige komiteene blir godt nok utnyttet og integrert i organisasjonen i dag?
 2. Om dere ikke svarte «ja» på første spørsmål: tenker dere at det er strukturelle endringer som kreves for å sørge for en bedre utnyttelse og integrasjon av komiteene?
 3. Hva skal til for at en faglig komité fungerer godt?
 4. Hvordan ble dere selv rekruttert til de faglige komiteene?

Høringsfrist: Torsdag 07.04.2016

OM AFK:
AFK er satt ned av sentralstyret, for å utrede punktet i handlingsplanen om hvordan de faglige komiteene kan få en bedre utnyttelse og integrasjon i organisasjonen.

Komiteen består av Mats Beldo og Simon Utseth Sandvåg fra sentralstyret, Vebjørn Andersson, leder av faglig komite for realfag (FKR) og Synne Grønvold i AU. Komiteen tar sikte på å ha en rapport klar til SST6 2.juni.

Med vennlig hilsen,
Adhockomité for utredning av faglige komiteer
Mats Beldo, Vebjørn Andersen, Simon Utseth Sandvåg og Synne Grønvold

Del dette