Du er her: Student.no > Blogg > NSO som organisasjon > Takk for oss!

30.06.2016

Takk for oss!

En opptrappingsplan for 11 måneder studiestøtte, 2.200 studentboliger, en egen studentmelding og en global studentstemme. Dette er noe av gjennomslagene og arbeidet studentbevegelsen har fått i perioden som har gått. Vi har all grunn til å være stolte.

Året har gått fort, men mye jobb er gjort. I høst da regjeringen la frem forslag til statsbudsjett lå det inne en oppjustering av studiestøtten tilsvarende 3,1% og 2.200 studentboliger. Vi fortsatte å presse på våre krav om en studiestøtte som skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G), økes til 1,5G fordelt over 11 måneder og tilskudd til bygging av 3000 studentboliger. Dette er et krav studentbevegelsen har stått bak og jobbet for over flere statsbudsjett.

Da forhandlingene med KrF og Venstre var ferdig og budsjettforliket var klart lå det inne en opptrappingsplan for å nå 11 måneder studiestøtte. Den første uken kommer allerede til våren. Dette er et historisk budsjettgjennomslag for studenter i Norge, hvor det er flere enn oss som har all grunn til å ta stolthet i dette. Vi har kommet et stort skritt videre i å gi studentene mer tid til å studere.

Da nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) lanserte studiebarometeret sitt våren 2015 slapp kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen nyheten om en egen stortingsmelding om kvalitet. Det plukket vi opp med en gang og første innspill ble sendt til departementet i juni 2015. Siden den gang har vi jobbet med å skrive vår egen kvalitetsmelding. Det har vært et spennende arbeid hvor vi har dratt nytte av erfaringene til studenter i alle NSOs medlemslag. NSOs høstkonferanse hadde kvalitetsmelding som tema hvor det ble utarbeidet flere bakgrunnsnotater, vi arrangerte i samarbeid med kunnskapsdepartementet en dagskonferanse om temaet hvor alle NSOs medlemmer var invitert og vi har holdt løpende kontakt med sentralstyret om arbeidet. Studentenes kvalitetsmelding ble lansert på et frokstmøte nå i juni hvor både studenter, sektoren, kunnskapdepartementet og politikere var tilstede. Vi håper og forventer at dette arbeidet vil være til inspirasjon i regjeringens arbeid med stortingsmeldingen.

NSO har også vært vertskap og arrangør for en viktig internasjonal møteplass denne våren. Som nasjonal studentorganisasjon er vi medlem i den europeiske studentunionen (ESU) med 44 andre nasjonale studentorganisasjoner i Europa. ESU har generalforsamling to ganger i året. Vinteren 2015 var vi i Azerbaijan og søkte om å være vertskap for generalforsamlingen våren 2016 som ble enstemmig vedtatt. I forkant hadde vi ønske om å arrangere et seminar med temaet «den globale studentstemmen». Siden da har vi jobbet for å samle studenter fra alle verdenshjørner til dette seminaret med mål om å sparke i gang et samarbeid mellom studentorganisasjoner på globalt nivå for å kunne dra nytte av hverandres erfaringer, men ikke minst for å sammen kunne påvirke globale prosesser som angår utdanning og dermed studenter. Studentrepresentanter fra alle verdensdeler var først samlet i Voss for et forberedende seminar, før selve seminaret i Bergen. Her ble det utarbeidet en erklæring, som senere ble lest opp og applaudert inn som et grunnlag for samarbeid og fellesskap globalt.

I året som har gått har vi fått til å både utrette viktige saker nasjonalt, men vi har også klart å igangsette et spennende og viktig arbeid på globalt nivå. Det har vært et utrolig slitsomt, givende og gøy år å få være studentenes representanter nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å takke alle som har utfordret oss, alle som har stått i stormen sammen med oss og alle som har støttet og motivert oss i perioden som har gått. Vi ønsker studentbevegelsen lykke til det neste året.

Del dette