Du er her: Student.no > Blogg > Stortingsvalget 2017 > Valgprogrammene lanseres

19.10.2016

Valgprogrammene lanseres

Det er under ett år til stortingsvalget og det merkes med at partiene offentligjør sine førsteutkast til program.  NSO har lansert sin bestillingsliste og nå har mange av partiene offentligjort hva de vil prioritere frem mot valget neste høst.

Når en programkomite lanserer et parti sitt utkast valgprogram følger Arbeidsutvalget i NSO med i spenning. Har studentene blitt hørt av programkomiteen? Hvor mange partier vil ha høyere utdanning som fanesak fram mot september 2017? Vil de fronte 3000 studentboliger og en økning til 1,5 G over 11 måneder?

Nå som nesten hele fasiten fra programkomiteene har kommet fra partiene kan vi konstatere at det er mye bra og at Norske studenter har blitt lyttet til.

Særlig vil vi rose disse tiltakene:

  • SV vil innføre elleve måneders studiefinansiering knyttet til grunnbeløpet i folketrygden på minimum 1,5 G og gradvis hevet stipendandel. De vil også at utdanning skal gi pensjonspoeng og gi store tilskudd til studentboliger.
  • Fremskrittspartiet mener at alle som er kvalifisert for det skal ha mulighet til å ta høyere utdanning uavhengig av egen eller foreldrenes økonomi.
  • Høyre lover å Innfase 11 måneders studiestøtte frem mot 2020 og bevare gratisprinsippet.
  • Miljøpartiet de Grønne vil bygge minst 3000 studentboliger per år inntil behovet er dekket
  • Senterpartiet vil gjøre studier mer praksisnære og at deltakelse i forskning blir en naturlig del av studiene.
  • Venstre vil feste studiestøtten til grunnbeløp i folketrygden slik at den økes i takt med at grunnbeløpet i folketrygden økes, og ha et langsiktig mål om støttenivå på 1,5G.
  • KrF mener at studenter med barn skal ha rett på 12 måneders studiestøtte knyttet til 2G.
  • Arbeiderpartiet har enda ikke lansert sitt program men partileder Jonas Gahr Støre lovet å bygge 3000 studentboliger årlig.

Dette er forslag og valgløfter som Norsk Studentorganisasjon har jobbet for å få inn i programmene.  Partiene gir ulike lovnader basert på egne satsinger og strategi, men det er liten tvil om at alle ønsker å ha studentene med på laget frem mot stortingsvalget. Det er også flere ting NSO ikke er enige om. Noen ønsker fremdeles en debatt om skolepenger for internasjonale studenter og det er ulike oppfatninger om hva høyere utdanning skal være i fremtiden.

Vi prøver oss på en liten oppsummering:

Kvalitet og lik rett til utdanning

Partiene lover i stor grad å videreføre gratisprinsippet og det er enighet om at tilgangen på Norsk høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. Dessverre ser vi også at debatten om skolepenger for internasjonale studenter videreføres gjennom at Senterpartiet løfter forslaget frem til diskusjon i programutkastet. NSO tolker dette som et forslag fra programkomiteen med en underliggende hensikt om at skolepenger kan komme inn i Senterpartiets program på landsmøtet. Høyere utdanning og studentene er en av de viktigste ressursene vi har for fremtiden og veien inn på Norske universiteter og høyskoler burde være basert på ferdigheter og kunnskap og ikke økonomisk situasjon.

Studentboliger og studentvelferd

Mange av partiene har stilt seg bak regjeringens opptrapping mot 11 måneders studiestøtte, men NSO savner en presisering om målet. Vi mener at studiestøtten må knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), i tillegg til å bli fordelt over 11 måneder, for å realisere heltidsstudenten. Vi ser helst at partiene presiserer omfanget/nivået på studiestøtten, ikke bare lengden, i sine valgprogrammer.

Når det kommer til studentboliger loves det i stor grad samme nivå eller mer enn det som ble gitt i fjorårets rekordtildeling. Det viser at studentene blir lyttet til, men ikke minst at man fra politisk hold ser verdien i å bygge studentboliger. SV går enda lenger enn NSOs krav om en bygning av 3000 studentboliger årlig og lover å bygge hele 5000 i året.

Det er også gledelig at bedring av studenters fysiske og psykiske helsesituasjon har fått plass i mange av valgprogrammene, samtidig som vi gjerne så enda flere konkrete tiltak.

Høyre foreslår å utrede endringer i studiefinansieringen slik at den i større grad belønner studenter for å fullføre på normert tid. Med andre ord ser programkomiteen for seg en turbostipendordning.  NSO mener dette er et dyrt og feilslått tiltak da det først og fremst belønner studenter som er ferdige med utdanningen på normert tid. Turbostipend gjør ingenting for å bedre studiekvaliteten underveis i studiet og er ikke et tiltak for studenter som sliter med å gjennomføre på normert tid. Vi håper derfor at Høyres landsmøte velger bort dette punktet i programmet.

Veien videre

Arbeiderpartiet har enda ikke lansert sitt valgprogram og varsler at dette ikke kan ventes før utpå vinteren. Nå gir de andre partienes programkomiteer arbeidet videre til sitt partis respektive medlemmer som på våren samles til landsmøte. Det blir veldig spennende å se hva som beholdes og hva som blir tatt ut. NSO håper særlig at forslag om utredning av turbostipend og skolepenger er borte fra alle partiprogram når landet går til valg.

De partiene som ønsker å vinne studentene sine stemmer 11. september neste år må bevise at de vil sette høyere utdanning og studentene som en av sine viktigste prioriteringer som folkevalgte.

Del dette