Du er her: Student.no > Blogg > NSO som organisasjon > Høstkonferansen 2016 – NSO er klar for stortingsvalget

28.10.2016

Høstkonferansen 2016 – NSO er klar for stortingsvalget

Den nest siste helgen i oktober samlet NSO over 100 studenttillitsvalgte fra hele Norge på et hotell i Asker utenfor Oslo. Målet: Sparke i gang stortingsvalget 2017.
Høstkonferansen 2016

Fredag ettermiddag var lydene i hotellresepsjonen på Thon hotell Asker preget av spent diskusjon, forventning og trillekofferter i registreringen. Dette var den første ordentlige samlingen Norsk studentorganisasjon arrangerte fullstendig dedikert til det kommende stortingsvalget og det var mange spørsmål som skulle besvares.

Hva mener politikerne om studiestøtten? Hvem blir kunnskapsminister etter valget?  Er McDonalds ved siden av hotellet seriøst døgnåpent?

Årets høstkonferanse var rett i underkant av dobbelt så stor som fjorårets høstkonferanse da den fungerte som både høstkonferanse, ledersamling og kom i kjølvannet av sentralstyrets andre møte. I tillegg hadde flere komiteer funnet veien til Asker så det var duket for den største studentpolitiske samlingen før landsmøte våren.

Fredagen ble brukt på velkomst, bli kjent og innføringer i hvordan NSO jobbet politisk. Mens lederne samlet seg for å diskutere statsbudsjettet og bli kjent med hverandre satte de politiske komiteene i gang bolker om ulike politiske kampsaker for organisasjonen.

Kvelden ble avsluttet med en uformell debatt om skolepenger og turbostipend hvor Civitas Mats Kirkebirkeland utfordret blant andre SP UiO leder Hans Christian Paulsen til debatt. Med i panelet var også Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim som etter hvert har blitt et kjent fjes for landets studenttillitsvalgte. Et annet kjent fjes i panelet var Sigrun Aasland fra Tankesmien Agenda som med bakgrunn fra ledervervet i NSU følte seg godt hjemme på NSOs høstkonferanse.

Den påfølgende lørdagen startet med erfaringer og spørsmål til noen som har vært oppi det tidligere. Ola Magnussen Rydje (Agenda) og André Almås Christensen (HiOA) er tidligere leder og nestelder av NSO, og hadde mange spennende tips, triks, does and dont’s som kommer godt med på veien inn i valgkampen.

Disse ble etterfulgt av NIFUs Ingvild Reymert som fortalte om de store konfliktlinjene i det kommende stortingsvalget. Hun fulgte opp med en innføring i hvordan nettopp studentene kunne spille en nøkkelrolle og få sakene sine på den politiske agendaen.

Så skulle politikerne få mulighet til legge frem sine førsteutkast til partiprogram. Det var mange spørsmål som skulle besvares og mange strategier som skulle planlegges. AU har hatt fullt fokus på de politiske prosessene rundt valget og har møtt med både programkomiteer, politisk ledelse i ulike partier og stortingsrepresentanter siden 1. juli. Men nå var det grasrotas tur til å stille politikerne til veggs.

Høstkonferansen var for alvor i gang.

Først ut var SV med Aksel Hagen som snakket varmt om studentboliger, kvalitet og fagskolenes rolle i utdanningslandskapet. Deretter kom Senterpartiet med avtroppende senterungdommen leder Erling Laugsand som ble spurt grundig ut om sitt diskusjonspunkt om skolepenger for utenlandsstudenter.

Amanda Schei fra Venstre erklærte at Venstre var enig med norske studenter i det meste og at hun gjerne tok innspillene med til videre behandling. Hun lovet at Venstre ville ha høyere utdanning som en fanesak også i neste stortingsperiode. Hun oppfordret samtidig alle til å sette studentsakene høyt på prioriteringslisten når de skulle velge parti.

Venstres Amanda ble etterfulgt et meget engasjert medlem av kirke utdannings og forskningskomiteen, Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen. Blant annet lovet han å følge opp kvalitetsmeldingen og minnet alle på den borgerlige regjeringens opptrapping av studentboligbygging og studiestøtte. Stortingsrepresentanten ble deretter bombardert med så mange spørsmål fra studentene og han var så ivrig etter å svare grundig på disse at han nesten glemte at klokken gikk farlig fort i forhold til programmet.

Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet var i hjemlige trakter i Asker og benyttet muligheten til å utrykke skuffelse over den nåværende regjeringens satsinger på kunnskapssamfunnet. Hun lovet blant annet flere studieplasser, flere studentboliger samtidig som hun smilte lurt på spørsmål om Arbeiderpartiets kommende program med tanke på studiestøtten.

Fremskrittspartiets Johan Nicolai Hertzberg hadde forberedt seg ut i de senere nattetimer for å legge frem partiets politikk for landets studentledere. Han bedyret at FrP hadde spilt en stor rolle i studentenes gjennomslag i inneværende stortingsperiode. Samtidig understreket han at FrP selvfølgelig skulle sørge for at utdanning fortsatt skulle være tilgjengelig for alle dersom partiet får regjeringsmakt også neste stortingsperiode.

Når dagen gikk mot slutten fikk den tidligere studenttingslederen ved NTNU, Amund Aarvelta, ordet og la frem hvordan studentbevegelsen kunne jobbe for gjennomslag det kommende året.

Så var konferansen over og på tross at togstreiken kom de fleste seg hjem til slutt. Med fra konferansen sto det igjen at gjennomslagene kommer ikke nødvendigvis når Norge går til valg. Men i de mange dagene før og etter valglokalene åpnes og stenges igjen.

Og da må hvert enkelt studentdemokrati gjøre sitt beste.

Nå skal studenter over hele Norge sette sitt preg på stortingsvalget 2017. Høstkonferansen var bare begynnelsen.

Del dette