Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2017 > Øystein kommenterer – KrFs alternative statsbudsjett

01.11.2016 (oppdatert 30.11.2016)

Øystein kommenterer – KrFs alternative statsbudsjett

Er studentøkonomien glemt?

Mandag 31.10.2016 la Kristelig Folkeparti (KrF) som første parti frem sitt alternative statsbudsjett for 2017. Vi i Norsk studentorganisasjon (NSO) hadde forventet å se en mer offensiv satsning på studentvelferd av et parti med #studentkravet i sitt stortingsprogram for perioden 2013-17, KrF har også vært en sentral samarbeidspartner i studentbevegelsens kamp for 11 måneder studiestøtte og økt studentvelferd. Kanskje var forhåpningene derfor ekstra høye siden de la frem alternativt budsjett på dagen for vårt 80-årsjubileum. Det ble riktignok ingen jubileumsgave fra KrF, men vi er først og fremst skuffet over at de ikke følger opp egen politikk på studentvelferd.

NSO og KrF har likelydende politikk innenfor studentvelferd. Studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G) og økes til 1,5G, og det skal gis tilskudd til å bygge 3000 studentboliger i året. Riktignok har regjeringens forslag til statsbudsjett lagt inn midler til en gradvis opptrapping mot 11 måneder studiestøtte, men det er et stykke igjen til man realiserer stortingsvedtak fra 2013 om å «øke studiestøtten i omgang og lengde» som også KrF stemte for. Videre har KrF politikk på at tilskuddsrammen til bygging av studentboliger skal være på minst 50%, og at støtte fra Statens lånekasse for utdanning skal inngå som opptjeningsgrunnlag for trygdeordninger dersom studenten ikke får arbeid etter endt utdanning.

Med bakgrunn i KrFs vedtatte politikk synes vi det er skuffende at studentene utelates fra et alternativt budsjett med en grønn og sosial profil, som Knut Arild Hareide kalte det under gårdagens pressekonferanse. Budsjettet har uten tvil en sosial karakter, men studentene er ikke inkludert i satsningen. I høst sto over 10 000 studenter i kø for studentbolig gjennom samskipnadene to uker etter studiestart, og studentene opplever at studiestøtten ikke strekker til.

I stedet for en satsning på å bedre vilkårene for studenter i norsk høyere utdanning, ønsker KrF i sitt alternative budsjett å bevilge 114,6 millioner kroner til 2000 nye studieplasser. Å øke antallet studieplasser når de som allerede er studenter ved universiteter og høyskoler i dag får for lite oppfølging og veiledning, for dårlig variasjon i undervisningsformer, og eksamener med lavt læringsutbytte, er å forverre kvaliteten i høyere utdanning – ikke å satse på kvalitet. Hvis kvaliteten i høyere utdanning skal løftes til det nivået vi og samfunnet forventer må dagens studenter først og fremst bli møtt med en kvalitet vi alle finner tilfredsstillende før det tas inn flere. I en tid hvor frafallet er høyt og gjennomføringsgraden i norsk høyere utdanning er så lav som den er, ser vi det som fånyttes at pengene som går til universitets- og høyskolesektoren går til flere studieplasser. Med en satsning på økt kvalitet i studiet, en bedre studiestøtte og flere studentboliger som et solid fundament. Kall det gjerne en grunnmur. Ville man ha de riktige rammevilkårene for at studentene kan utvikle sine akademiske ferdigheter og legge ned de timene med arbeid som kreves for å lykkes i studiet. I stedet fortsetter man med dette forslaget den feilslåtte politikken med å belaste en vaklende grunnmur med en større studentmasse.

KrF prioriterer (utdrag fra listen):

  • 2000 nye studieplasser: 114,6 mill. kr
  • Styrke universiteter og høyskoler i overgangen til nytt finansieringssystem: 67 mill. kr
  • Rekrutteringsstillinger til private institusjoner: 10 mill. kr
  • Opptrapping av lærerutdanning NLA 70 elevplasser: 3 mill. kr
  • Tilsyn, private høyskoler: 10 mill. kr
  • Driftstilskudd Musikkteaterhøyskolen: 4 mill. kr
  • Oppstart pianostemmerutdanning Norges Musikkhøgskole: 2 mill. kr
  • 11 mnd. studiestøtte til elever på folkehøyskole: 3 mill. kr
Del dette