Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2017 > Øystein kommenterer – Venstres alternative statsbudsjett

02.11.2016 (oppdatert 30.11.2016)

Øystein kommenterer – Venstres alternative statsbudsjett

Leverer på studentboliger og psykisk helse.

Tirsdag 1.11.2016 presenterte Venstre sitt alternative statsbudsjett for 2017. Venstre leverer på studentboliger med en økning fra 2200 til 3000. Venstre har sammen med Norsk studentorganisasjon kjempet for å innføre 11 måneder studiestøtte, og vi er veldig fornøyde med at norske studenter får støtte til den første uken i juni 2017.

Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett å øke potten for tilskudd for studentboligbygging med 800 enheter, dersom dette går igjennom i forhandlingene vil det være en stor seier for studenter i norsk høyere utdanning. Det vil være en historisk milepæl dersom Stortinget vedtar å tildele 3000 studentboliger over statsbudsjett. Dette er i tråd med NSOs statsbudsjettkrav, og det å trappe opp den allerede offensive satsningen på studentboligbygging er et treffsikkert og viktig tiltak for å sikre at studentene kan fokusere på studiene fra første dag. I høst sto over 10 000 studenter i kø for tildeling av studentbolig gjennom studentsamskipnadene etter studiestart, og NSO er glade for at Venstre ønsker å bøte mot problematikken.

Det er gledelig at Venstre ønsker å øke potten for tiltak for å bedre studentenes psykiske helse med 10 millioner kroner. Dette er sårt trengte midler når vi har funnene i studentenes helse- og trivselsundersøkelse friskt i minnet. 1/5 studenter sliter med alvorlige / alvorlige og mange symptomplager på alvorlige psykiske lidelser, og 1/6 studenter er ensomme. Dette er relativt sett dobbelt så mange som i den øvrige befolkningen i samme aldersgrupper.

Videre foreslår Venstre at lærerstudenter som fullfører 5-årig utdanningsløp på normert tid skal få ettergitt siste års studielån, men legger ikke penger på bordet i forslaget. Forslaget virker dermed litt halvhjertet og det er kanskje like greit. For forslaget vil ikke bidra til at studentene får mer tid eller ressurser til studiene, men derimot premiere de som allerede lykkes. Midlene som kunne blitt brukt til å få flere igjennom studieløpet blir i stedet plassert ved målstreken.

NSO ønsker at studiestøtten skal være universell og lik for alle. Forskning viser at effekten av økonomiske insentiver på individnivå er liten. En vurdering av implementeringen av et turbostipend fra 2013 konkluderer med at et stipend på 18 000 kroner ved bestått grad, vil øke gjennomføringen med 4 prosentpoeng (Gunnes et.al. 2013). Nyere forskning indikerer imidlertid en mer moderat effekt av tiltaket på 1,5 prosentpoeng (Gahmberg 2015).

I tilstandsrapporten for høyere utdanning 2016 kan vi lese at 62% av studentene har fullført bachelorgrad etter 5 år. Å iverksette tiltak som bedre oppfølging, bedre inkludering i det akademiske fellesskap, varierte undervisnings- og vurderingsformer vil trolig ha større effekt enn økonomiske insentiver for at studentene skal produsere grader på normert tid.

NSO mener videre det er mer hensiktsmessig å satse på økt kvalitet i studiet, og legge til rette for at studentene kan bruke tiden på studiene enn at man skal bruke 99 millioner kroner på å finansiere 2000 nye studieplasser. Antall studenter i Norge har doblet seg siden siste finanskrise i 2008. Når man skal øke antallet studenter fordrer det at man har en helhetlig tenking rundt studentboliger, ratioen mellom fagansatte og studenter, er det gjort tilstrekkelige investeringer i bygg med tanke på lesesalsplasser og undervisningsrom osv?

Venstre har i tidligere års budsjettforhandlinger vist seg som venner av studentbevegelsen, og også i år satser de på høyere utdanning og heltidsstudenten med fokus på studentboliger. Vi minner om #studentkravet, 3000 studentboliger og 1,5 G i studiestøtte, og håper at vi også i år kan invitere Venstre og budsjettsamarbeidspartnerne på kakefest.

Venstre prioriterer (utdrag fra liste)

  • 800 nye studentboliger 45,6 mill. kr
  • Tiltak for å bedre psykisk helse for studenter 15,0 mill. kr
  • Økt studentrabatt på månedskort, NSB 4,0 mill. kr
  • Ettergi siste års studielån for lærerstudenter som fullfører 5-årig utdanningsløp på normert tid 0,0 mill. kr
  • 000 nye studieplasser (hvorav 1000 til IKT og 100 til lærerutdanning) 99,0 mill. kr
  • Utjevningsordninger for institusjoner som kommer dårlig ut som følge av regjeringens forslag til nytt finansieringssystem (se egen tabell) 89,0 mill. kr
Del dette