Du er her: Student.no > Blogg > ESU > 70 år med nordisk samarbeid!

16.11.2016 (oppdatert 17.11.2016)

70 år med nordisk samarbeid!

I 70 år har nordiske studentorganisasjoner samlet seg for å snakke om felles mål og mulige samarbeid gjennom et forum kalt Nordisk ordförandemöte (NOM).

NOM er et regionalt samarbeidsnettverk, og møteplassen var i starten utelukkende nordisk, men har i senere tid også vært en arena for både de nordiske og baltiske landene. Her diskuteres aktuelle saker som de ulike organisasjonene jobber med og ulike utfordringer vi deler. Disse områdene er i dag medlemmer av NOM: Færøyene, Norge, Finland, Sverige, Island, Danmark, Grønland, Estland, Latvia og Litauen.

Vi dro til Helsinki fra 4. til 7. november med en norsk delegasjon bestående av Wenche Åsheim, politisk rådgiver og Internasjonalt ansvarlig Christine Adriane Svendsrud for å delta på det syttiende NOM-møtet. Seminaret samlet omtrent 50 studenter og deltagere fra organisasjoner som jobber med studenter. At vi har klart å holde et nordisk (og senere baltisk) samarbeid gående i 70 år etter opprettelsen av NOM i Aarhus i 1946 sier oss noe om styrken til dette nettverket.

nom1De finske studentorganisasjonene SYL og SAMOK stod for opplegget, hvor temaet for seminaret ble «European Advocacy and Nordic Cooperation». Selv om Norge ikke er medlem av EU er arbeidet som skjer på utdanningsområdet i EU relevant for NSO. Mange av de trendene vi opplever i Norge er del av et større bilde hvor EU prøver å påvirke utviklingen så godt de kan, og det er det viktig at også vi holder oss oppdaterte på.

Tilstede var også de to nestlederne fra arbeidsutvalget til European Students Union (ESU), Līva Vikmane og Blazhe Todorovski som snakket om Bologna-prosessen og hva som rører seg her. Møtet ble også brukt til forberedelser til Board Meeting i ESU som kommer opp om noen få uker.

I løpet av seminaret fikk vi også en presentasjon med «NOM down the memory lane» som tok for seg momenter fra NOMs historie. Dette viste at mange av tingene vi har kjempet for i løpet av årene nå har blitt og er en realitet, men også at mange av sakene er like aktuelle i dag som de var for 10, 30 og til og med 50 år siden. Presentasjonen ga oss også en trygghet i at nettverket og vennskapet vi bygger gjennom slike samarbeid vil være der i årene som kommer, både på det profesjonelle og det personlige plan.

Til våren møtes vi igjen på Island.

 

 

Del dette