Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2017 > Øystein kommenterer – Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett

16.11.2016

Øystein kommenterer – Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett

3000 studentboliger og økt satsning på psykisk helse.

Torsdag 10. november la Arbeiderpartiet (AP) frem sitt forslag til alternativt statsbudsjett for 2017. AP har i sitt partiprogram for stortingsperioden 2013-17 sagt at de ønsker å bygge 3000 studentboliger, de ønsker å utvide kostnadsrammen og øke statstilskuddet for bygging av studentboliger, samt øke studiestøtten og utvide utbetalingene til 11 måneder. Partiets leder Jonas Gahr Støre uttalte også i sommer at Arbeiderpartiet ønsker å bygge 3000 studentboliger, det var dermed spenning knyttet til APs alternative budsjett for 2017. Ville de levere på studentboliger?

Arbeiderpartiet ønsker i sitt alternative statsbudsjett for 2017 å investere i 3000 nye studieplasser, 3000 studentboliger, 10 millioner til å styrke arbeidet med studentenes psykiske helse samt å bevilge 100 millioner kroner til bygg og infrastruktur i UH-sektoren. Det er veldig gledelig å se at Arbeiderpartiet ønsker en offensiv satsning på studentboliger, og behovet er stort for at det bygges flere. I høst sto over 10 000 studenter i kø for tildeling av studentboliger hos studentsamskipnadene etter at studiene hadde begynt.

Det er videre positivt at AP vil fokusere på bygg og infrastruktur i UH-sektoren. Det er et stort vedlikeholdsetterslep ved flere institusjoner, og det er følgelig behov for betydelige investeringer utover de 100 millionene AP ønsker å bevilge til nye kunnskapsbygg på Sør- og Vestlandet. Vi håper AP setter investeringene i nybygg og nye studieplasser i sammenheng, slik at det økte studenttallet ikke fører til ytterligere trange lesesaler og undervisningsrom. Norsk studentorganisasjon (NSO) oppfordrer partiene til å ha en helhetlig tankegang rundt investeringer i bygg og studentboliger når de ønsker å investere i flere studieplasser, det er derfor positivt at AP samtidig som de ønsker 3000 flere studieplasser gjør de nødvendige investeringer i bygg og infrastruktur.

Arbeiderpartiet viser med økningen av potten for tiltak rettet mot studenters psykiske helse at de tar studenters psykiske helseproblemer på alvor. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viste at en av fem studenter har alvorlige eller alvorlige og mange symptomplager på psykiske lidelser, og bedre samarbeid mellom studenthelsetjenestene i studentsamskipnadene og det offentlige helsevesenet vil bidra til å sørge for at studentene mottar god behandling.

NSO hadde imidlertid større forventinger til Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett, og hadde håpet at de skulle si noe om størrelsen på studiestøtten og kuttet i rentefratrekket på studielånet. NSOs studentbudsjett basert på SIFOs referansebudsjett viser at studenter som bare lever på studiestøtten mangler 3921,- for å dekke de mest nødvendige månedlige utgifter. Vi hadde dermed håpet at Arbeiderpartiet ville prioritere studentenes økonomiske situasjon og øke de månedlige utbetalingene i tillegg til opptrappingen mot 11 måneder studiestøtte. Videre viser undersøkelser at studenter fra lavere sosioøkonomiske kår ikke tar fullt studielån, og dette knyttes blant annet til en større låneaversjon. NSO frykter derfor at en økt lånebyrde for norske studenter vil slå negativt ut for studenter fra lavere sosioøkonomiske kår, og er skuffet over at AP ikke ønsker å gjøre noe med den økte studielånsrenta.

Utdrag fra Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett:

  • 3000 studieplasser – 152 mill
  • 3000 studentboliger – 45,6 mill
  • Samarbeid Studenthelsetjenesten og sykehusene om psykisk helse – 10 mill
  • Bygg og infrastruktur UH-sektoren 100 mill
Del dette