Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2017 > Øystein kommenterer – SVs alternative statsbudsjett.

18.11.2016

Øystein kommenterer – SVs alternative statsbudsjett.

Endelig noen som ønsker å reversere økningen av studielånsrenta.

Sosialistisk Venstreparti (SV) la mandag 14. november frem sitt alternative statsbudsjett for 2017. Innenfor studentvelferd har SV i sitt partiprogram for stortingsperioden programfestet at de ønsker en opptrapping mot 1,5 G i studiestøtte, at det skal bygges 2000 studentboliger, at utdanning skal gi pensjonspoeng, at studenter med barn skal motta forsørgerstipend over 12 måneder og at studenter med funksjonsnedsettelser skal ha likeverdige muligheter for å ta høyere utdanning. Innenfor kvalitet i utdanningen har SV blant annet programfestet at de ønsker en høyere basisfinansiering av utdanningsinstitusjonene og at de ønsker å øke investeringene i nybygg og vedlikehold av gammel bygningsmasse.

SV og Norsk studentorganisasjon (NSO) har mye likelydende politikk, så det var store forventninger til et alternativt budsjett med studentene og høyere utdanning i fokus.

I SVs alternative budsjett legger de vekt på at kunnskap og høyere utdanning er viktig, at Norge etter oljealderen er nødt til å satse på høyere utdanning og forskning. SV gjør i så måte mye riktig når de ønsker å satse på gode rammebetingelser for studenter, slik at studentene kan fokusere på studiene og bruke mer tid på læring. SV ønsker i sitt alternative statsbudsjett å øke studiestøtten til 1,3 G og bygge 3200 studentboliger.

SVs forslag til økning av studiestøtten er en viktig del av satsningen på kunnskapssamfunnet, vårt studentbudsjett basert på SIFOs referansebudsjett viser at studentene dersom de bare skulle levd på studiestøtta ville manglet 3921,- for å dekke de mest sentrale månedlige kostnadene. Med økningen til 1,3G ønsker SV å legge til rette for at studentene skal kunne bruke mer tid på studiene (og mindre tid på betalt arbeide). Samtidig sto det over 10 000 studenter i kø for studentbolig gjennom samskipnadene etter studiestart i høst, dette sier oss at behovet for flere studentboliger er prekært – og er fornøyde med at SV ønsker å bedre på situasjonen for norske studenter.

Det er gledelig at SV som eneste parti til nå ønsker å reversere hevingen av studielånsrenta. Norsk studentorganisasjon er bekymret for at studielånsrenta i enkelte tilfeller kan overstige boliglånsrenta når rentefratrekket blir så lavt. Samtidig er det viktig å ha i bakhodet at studenter fra lavere sosioøkonomiske kår ikke tar fullt studielån, og låneaversjon er i undersøkelser sett på som en av forklaringene for hvorfor. Det kan derfor slå uheldig ut å ytterligere øke den totale lånebyrden studenter påtar seg når de søker studielån for å finansiere studiene sine.

NSO synes det er veldig bra at SV ønsker å bruke 160 millioner kroner på å heve kvaliteten i studiene og tettere oppfølging av studentene, men vi klarer ikke å se at SV kommer med konkrete tiltak som skal føre til dette. Dersom de trenger en dytt i ryggen kan vi henvise til studentenes kvalitetsmelding som vi lanserte tidligere i sommer, der finner de garantert mange gode tiltak.

SV ønsker og å opprette 1000 nye studieplasser innenfor IKT og teknologi. Norsk studentorganisasjon ønsker å minne SV, så vel som de andre partiene, om at dersom man skal opprette flere studieplasser er det nødt til å være en del av en helhetlig tankegang når det kommer til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, investeringer i nybygg og studentboliger. Er det nok lesesalsplasser og undervisningsrom på institusjonene, og har vi nok boliger til å huse studentene?

SV ønsker å satse på (utdrag fra liste)

  • Øke studiestøtten til 1,3 G – 393,5 mill
  • Reversere heving av studielånsrenta – 365,7 mill
  • Studiekvalitet og studentoppfølging – 160 mill
  • 3200 studentboliger – 57 mill
  • 1000 nye studieplasser IKT og teknologi – 60 mill
Del dette