Du er her: Student.no > Blogg > Kvalitet i utdanningen > Kvalitetssikring i et europeisk perspektiv!

22.11.2016

Kvalitetssikring i et europeisk perspektiv!

Fra åpning av den ellevte European Quality Assuranse Forum (EQAF) i Ljubljana, Slovenia.
Fra åpning av den ellevte European Quality Assuranse Forum (EQAF) i Ljubljana, Slovenia.

For ellevte året på rad ble European Quality Assurance Forum (EQAF) arrangert 17.-19. november i Ljubljana, Slovenia. EQAF er en europeisk konferanse om kvalitetssikring som NSO har deltatt på de siste årene, og er en arena som legger opp til diskusjoner, erfaringsutveksling og utvikling.

For første gang i EQAFs historie ble konferansen arrangert av en studentorganisasjon, og den slovenske studentorganisasjonen i samarbeid med Universitetet i Ljubljana gjorde en fantastisk jobb i å arrangere en konferanse med over 400 deltakere. Nesten alle land i Europa var representert, og det deltok både studenter, ansatte i på høyere utdanningsinstitusjoner og ansatte i kvalitetssikringsorganer. Fra NSO deltok undertegnede og politisk rådgiver, Wenche Åsheim.

Temaet for årets konferanse var «Quality in context – Embedding improvement». Det vil si at man så på kvalitetssikring i sammenheng med kvalitet i høyere utdanning. Programmet var variert, og belyste temaet fra flere ulike ståsteder.

Kvalitetssikring i en institusjonell og nasjonal kontekst

I disse to sesjonene ble det satt sammen paneler med representanter fra ulike institusjoner og land for å diskutere hvordan dere kvalitetssikringssystem er oppbygd. For selv om landene følger det samme rammeverket og oppnå de samme målene er det fortsatt mulighet for egne lokale løsninger, så det var spennende å høre hvordan andre institusjoner og land gjør dette.

Pedagogisk mappe

På Universitetet i Graz gjennomførte i 2015 et pilotprosjekt med pedagogiske mappe hos sine ansatte. Dette pilotprosjektet vise at pedagogisk mappe var et nyttig instrument for å støtte opp om utviklingen av den pedagogiske kompetansen til de akademiske ansatte, og vil være med på å bidra til kvalitetsutvikling på institusjonene. Dette prosjektet var spesielt interessant å høre om, da dette nå diskuteres i stor grad her hjemme i Norge.

Fremragende utdanning

I denne sesjonen var fokuese på at høy kvalitet i høyere utdanning ofte er mye diskutert, men vanskelig å definere og demonstrere. Mange institusjoner prøver å bli ansett som fremragende på utdanning, men kan hva som er fremragende kan variere kan variere mye med tanke på hvem man spør. Her deltok blant annet Ole Jacob Skodvin fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som snakket om de norske sentrene for fremragende utdanning (SFU), og hvilke vurderinger som gjøres ved sentertildelinger. Det var mange fra andre land i Europa som var interesserte i SFU-ordningen.

Studentsentrert læring og kvalitet i høyere utdanning

Hele konferansen ble avsluttet med en sesjon om studentsentrert læring. Her snakket Denis Berthiaume fra Univeristy of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland om hva studentsentrert læring er, hvorfor man skal gjøre det og hvordan. Han tok også opp viktige perspektiver om hvordan studenter lærer, og at de må være aktive for å oppnå høyest grad av læring.

 

Alt i alt har dette vært en bra konferanse som har gitt perspektiver og spennende diskusjoner. Neste års konferanse vil foregå i Riga 23.-25. november og skal arrangeres av Universitetet i Riga i samarbeid med studentorganisasjonen på universitetet!

Fra sesjonen om studentsentrert læring og kvalitet i høyere utdanning.
Fra sesjonen om studentsentrert læring og kvalitet i høyere utdanning.
Del dette