Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2017 > Øystein kommenterer – Senterpartiets alternative statsbudsjett.

28.11.2016 (oppdatert 30.11.2016)

Øystein kommenterer – Senterpartiets alternative statsbudsjett.

Planløse kutt i internasjonalisering

Det er vanskelig å kommentere et alternativt statsbudsjett når det inneholder få konkrete tiltak innenfor høyere utdanning, det samme gjelder for øvrig partiprogrammet til Senterpartiet (SP). I tillegg til høyere basisfinansiering og lærebøker på norsk sier partiprogrammet følgende om studentene «Senterpartiet ønsker å styrke studenters økonomiske situasjon. Det kan være utfordrende å skaffe seg bosted og tilstrekkelig studiefinansiering. Senterpartiet vil først og fremst bygge flere studentboliger, men også på sikt innføre elleve måneders studiestøtte.»

Det er positivt at SP ønsker å bruke 10 millioner kroner mer på tiltak for å bedre studentenes psykiske helse. 1/5 studenter har alvorlige eller alvorlige og mange symptomplager på psykiske lidelser, og en økt satsning på behandling og forebyggende tiltak er helt på sin plass. Men det er stort sett også den eneste virkelig positive satsningen på studenter og høyere utdanning i deres alternative budsjett.

Senterpartiet har som nevnt et tynt partiprogram innenfor høyere utdanning, og vi kan heller ikke skryte av at deres alternative statsbudsjett sier noe særlig om studentene og høyere utdanning. Annet enn at det er urettferdig at regjeringen sparer inn mer på å øke renta og kutte i tilleggsstipend enn det koster å innføre den første uken i opptrappingen mot 11 måneder studiestøtte, sier Senterpartiet forsvinnende lite om studentvelferd. Senterpartiet foreslår riktignok ikke å bruke midler på å reversere renteøkningen på studielånet, dette til tross for at jeg tolker teksten i deres alternative budsjett dithen at de er motstandere av nevnte renteøkning.

Norsk studentorganisasjon støtter Senterpartiets forslag om å bruke 67 millioner kroner på å ivareta reisestipendordningene, men mener samtidig at de 67 millionene hadde kommet bedre til rette i en satsning på flere studentboliger eller økning i størrelsen på studiestøtten.

Senterpartiet foreslår som de fleste andre partier i sitt alternative budsjett at de ønsker å finansiere 1000 nye studieplasser innenfor IKT. NSO oppfordrer SP, som vi har oppfordret de andre partiene i deres alternative budsjetter at de må ha en helhetlig tankegang rundt nye studieplasser. Har vi tilgang til undervisningslokaler, lesesalsplasser og ikke minst nok studentboliger til å huse den stadig økende studentmassen? NSO tror man får mer igjen av å satse på kvalitet i utdanningen enn å investere i ytterlige studieplasser. Her kan vi henvise til studentenes kvalitetsmelding lansert tidligere i sommer for konkrete tiltak som vil være kvalitetshevende.

Det er videre interessant å se på kuttlisten Senterpartiet legger frem under kunnskapsdepartementets (KD) budsjett. De ønsker blant annet å kutte KD med 20 millioner, de ønsker å kutte utdanningsdirektoratet med 75 millioner, 5-årig lærerutdanning med 150 millioner, tilrettelegging for internasjonal mobilitet med 1 million og SIUs administrasjon med 40 millioner. Senterpartiet sier ikke noe om hvorfor de ønsker disse kuttene. Skal vi lese ut fra svarene de har gitt Khrono ser det heller ikke ut til at de selv vet hvorfor de ønsker kuttene eller hva de skal kutte, de bare måtte kutte for å få budsjettet til å gå opp.

  • Tiltak for psykisk helsearbeid studenter – 10 mill
  • Reisestipendordningene – 67 mill
  • Statlige universitetet og høgskoler. Basisfinansiering. – 50 mill
  • Statlige universiteter og høgskoler. Kompensasjon nytt finansieringssystem – 50 mill
  • 1000 nye studieplasser IKT – millioner
  • Langsiktig, grunnleggende forskning. Fripro-midler – 40 mill
  • Regionale forskningsfod – 25 mill
  • Tilskudd organisasjoner – 4 mill

 

Del dette