Du er her: Student.no > Blogg > Underviserundersøkelse > Dagens undervisning er forhistorisk!

10.01.2017 (oppdatert 11.01.2017)

Dagens undervisning er forhistorisk!

«Studenter er ikke late – det er undervisningen som ikke gjenspeiler den teknologiske tiden vi lever i»
NSOs leder Marianne K. Andenæs

I dag var jeg på NOKUT-frokost, hvor resultatene fra Underviserundersøkelsen ble fremlagt. I rapporten kommer det blant annet frem at underviserne mener at studentene har middelmådige prestasjoner, og ikke er engasjerte nok. Jeg har lyst til å kommentere dette ytterligere.

Hovedfunnet er at studentaktive undervisnings- og arbeidsformer har størst læringsutbytte. Til tross for det, er det de tradisjonelle undervisnings- og læringsformene som blir brukt. Vi er moderne og teknologiske mennesker som er vant til å ha et sosialt, interaktivt og dynamisk liv. Derfor må undervisningen gjenspeile den teknologiske tiden vi er i, og ikke basere undervisningen på eldgamle tradisjoner. Jeg oppfordrer alle institusjoner og undervisere til å tenke nytt og ha flere studentaktive læringsformer som tar dette i betraktning.

Et annet poeng som blir tatt opp er at underviserne mener at studentene er en heterogen gruppe, særlig med tanke på studentenes utgangspunkt. Dette bør ikke klages på. De må finne seg i at studentene kommer med det utgangspunktet de har, og heller fokusere på hvordan de kan utvikle den enkelte studenten som et individ. I tillegg bør forelesningene ha færre studenter, slik at underviserne har bedre tid til å bli kjent med studentene sine og på den måten tilrettelegge for dem.

I den tilsvarende studentundersøkelsen for studenter, viser Studiebarometeret at studentene er kritiske til veiledningstilbudet. Underviserne mener at studentene kan få mer veiledning enn det de får, og at dette til dels skyldes at studentene selv ikke aktivt oppsøker lærerne for å få det. Lærernes og studentenes mening på dette punktet står altså i motsetning til hverandre. Dersom dette er den faktiske realiteten, mener jeg at det foreligger en kommunikasjonssvikt. Institusjonene og underviserne må derfor bli bedre på å informere om det tilbudet som ligger der ute.

Et annet moment er at undersøkelsen stiller underviserne og studenter opp mot hverandre. Det blir stigmatiserende å skille mellom meningene deres. Vi må se møtepunkt i deres meninger, og disse perspektivene må bli bedre inkludert i neste undersøkelse.

Det er mange viktige utfordringer som fremkommer som svar i denne undersøkelsen. Vi må nå sammen finne bedre løsninger for å bedre læringsutbytte til studentene.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen prøver å få frem et representativt bilde av de vitenskapelige ansattes vurderinger av kvaliteten i norsk høyere utdanning.  2561 undervisere svart. Dette utgjør en svarprosent på 39,6 %. Dette er den første i sin gren.

 

Del dette