Du er her: Student.no > Blogg > Kvalitet i utdanningen > Lekkasjer fra stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

18.01.2017

Lekkasjer fra stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

I går arrangerte Kunnskapsdepartementet (KD) sin kontaktkonferanse, hvor de inviterte aktører fra hele sektoren. Temaet for årets konferanse er kvalitet i høyere utdanning, sett i lys av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. I den forbindelse har Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, lettet på sløret og presentert noen av tiltakene som kommer i slutten av januar når meldingen lanseres.

Leder av NSO, Marianne Andenæs, på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse.
Leder av NSO, Marianne Andenæs, på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse.

“Kvalitet er ikke en handling, men en vane” Statsminister, Erna Solberg, siterte Aristoteles da hun åpnet kontaktkonferansen. Hun understreket at kvalitet må bli en vane for universiteter og høyskoler, og at det ikke måtte bli en engangssatsing.. Hun snakket om at Norge nå står overfor store endringer i årene som kommer, og for at vi skal klare det, så må vi satse på kunnskap. Da er vi som nasjon avhengig av å utdanne omstillingsdyktige kandidater for et arbeidsliv i endring. For å klare dette trakk hun frem at vi må lære studentene kritisk tenkning, kreativ problemløsning, innovasjon og at dette må inkluderes i enhver utdanning i tillegg til den faglige kompetansen. I tillegg må studentene lære å samarbeide på tvers av faglige og kulturelle grenser.

For å få til nettopp dette, så la Kunnskapsministeren frem noen av tiltakene som den kommende stortingsmeldingen inneholder under tittelen “Kultur for kvalitet”. Han snakket om at vi trenger å skape en kvalitetskultur på universitetene og høyskolene. Vi har et felles ansvar for å finne nye måter å gjøre ting bedre på i fellesskap. Han trakk frem at det ikke er en enkel oppskrift å skape en slik kultur, og at det ikke kan detaljstyres fra departementet. Det blir opp til universitetene og høyskolene og sette dette ut i live. Det er spesielt syv mål han trakk frem som er viktige for kvalitet i høyere utdanning:

 1. Krevende og engasjerende studier
 2. Studenter skal møte som ansvarlige deltakere i utdanningene, og inkluderes i det akademiske fellesskapet.
 3. Studieprogrammene må være helhetlige med gode læringsutbytter
 4. Aktiviserende lærings- og vurderingsformer
 5. Studieprogram skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet
 6. Utdanningsfaglig kompetanse
 7. Verdsetting av god undervisning

For å få gjennomført dette, understreket Kunnskapsministeren at de i denne stortingsmeldingen skal gi institusjonene enda bedre verktøy. Tiltakene han la frem er som følger:

 1. At institusjonene i større grad skal kunne bestemme spesielle opptakskrav.
 2. God informasjon om ulike utdanningsutvalg i utdanningssystemet.
 3. Campusutvikling som legger til rette for samhandling og varierte undervisningsformer.
 4. En solid kunnskapsbase som skal utvikles i samarbeid med studenter og arbeidslivet.
 5. En god sammenheng mellom læringsutbytte og undervisnings- og vurderingsformer, hvor man blant annet skal satse på dybdelæring og transformativ læring.
 6. Sensorveiledning ved alle eksamener.
 7. Utvikle egne tilbud for de talentfulle studentene, som f.eks. forskerlinjer.
 8. En satsing på internasjonalisering, både med tanke på inn- og utvekslende studenter.
 9. At alle institusjoner skal ha meritteringssystemer for undervisning innen to år.
 10. En gjennomgang av stillingsstrukturene i akademia.
 11. Krav til pedagogisk og utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse.
 12. Å sette strengere krav til utdanningsfaglig kompetanse gjennom karriereløpet.
 13. Praksisprofessorer. Disse stillingene skal utvikles i samarbeid mellom institusjonene, arbeidslivsorganisasjonene og departementet.
 14. Økt bruk av fagfellevurdering på tvers av institusjoner.
 15. En nasjonal konkurransearena, hvor man kan konkurrere om midler til god utdanningsvirksomhet.
 16. Bedre utdanningsledelse på institusjonene, og gi institusjonene verktøyene og rammene for dette.
 17. En kvalitetsportal for høyere utdanning. Her skal alle data som omhandler studiekvalitet samles, slik at det skal bli enklere å sammenligne ulike utdanninger og institusjoner. I tillegg vil man kunne få mer kunnskap om hva som fungere i høyere utdanning.

Med bakgrunn i de tiltakene som har kommet frem til nå, så er det tydelig at studentene har blitt hørt i denne stortingsmeldingen. Disse tiltakene legger et veldig godt grunnlag for å bedre kvaliteten i høyere utdanning. Men som Kunnskapsministeren sa i sitt innlegg, vil det være opp til institusjonene å sette disse tiltakene ut i live. Det er altså lederne på institusjonene som nå må ta ansvar og sikre at de faktisk gjennomføres. Hvis ikke vil denne meldingen kun bli et dokument med pene ord, uten virkning.

Så kjære institusjonsledere, ikke sitt på gjerdet og vent på insentiver for å gjennomføre. Start med en gang, og vær i forkant. Gjør det fordi dere tror at dette er til det beste på deres utdanningsinstitusjoner. De gode institusjonene er de som endrer seg av eget ønske, og ikke fordi de må. Sett i gang!

Del dette